Oförutsedda allvarliga biverkningar i en läkemedelsprövning

Elektronisk rapportering av biverkningar

Förändringar i rapporteringen av biverkningar vid kliniska läkemedelsprövningar och i förfarandena för sändning av spontanrapporter

24.10.2017

En uppdatering i den europeiska läkemedelsmyndigheten EMAs EudraVigilance-system i november 2017 samt Fimeas övergång till ett nytt it-system för biverkningsrapportering orsakar ett undantag i sändning av SUSAR-rapporter (SUSAR = misstänkt oförutsedd allvarlig biverkning).

Från och med den 8 november 2017 förutsätts undantagsvis inte de uppdragsgivare i nätverket EudraVigilance som rapporterar elektroniskt att skicka SUSAR-rapporter till Fimea. Uppdragsgivarna ska emellertid se till att de SUSAR som uppenbarat sig i Finland skickas elektroniskt till EudraVigilance modul Clinical Trials enligt EMAs anvisningar.

Uppdragsgivarna ska i enlighet med Fimeas föreskrift 2/2012 Kliniska läkemedelprövningar utan dröjsmål informera forskarna och Fimea om nya betydande observationer gällande säkerheten hos ett läkemedel som prövas.

Det ändrade rapporteringsförfarandet fortsätter tills vidare. Fimea meddelar på förhand på sin webbplats tidpunkten när uppdragsgivarna igen förutsätts skicka rapporterna nationellt till Fimea. De icke-kommersiella uppdragsgivare som inte hör till nätverket EudraVigilance och inte rapporterar elektroniskt fortsätter att rapportera skriftligt direkt till Fimea som förut.

EMAs meddelande om uppdateringen av EudraVigilance

Kliiniset lääkehaitta lisätietoa

Ytterligare information:

 clinicaltrials (a) fimea.fi