Klassificering

Klassificering

 

Fimea har till uppgift att vid behov besluta om ett ämne eller ett preparat skall betraktas som läkemedel.

 

Mer information

Inga sökresultat