Registrerade formedlare av lakemedel

Registrerade formedlare av lakemedel

Mer information och anvisningar om registreringen får man från Fimeas enhet för tillstånd och inspektioner.

Mer information

Mer information