Registrerade formedlare av lakemedel

Mer information och anvisningar om registreringen får man från Fimeas enhet för tillstånd och inspektioner.

Mer information

  • Junttonen Anne
    Enhetschef tel. 0295223219