Beslut

Beslut

Europafarmakopén 006355/00.01.01/2016
Träder i kraft den 1.1.2017.

Europafarmakopén, supplement 9.1, 001734/00.01.01/2017
Träder i kraft den 1.4.2017
Bilaga 1 i beslutet träder i kraft den 1.5.2017

Europafarmakopén, supplement 9.2, 003416/00.01.01/2017
Träder i kraft den 1.7.2017

Europafarmakopén, supplement 9.3., 006787/00.01.01/2017
Träder i kraft den 1.1.2018

Europafarmakopén, supplement 9.4., 001388/00.01.01/2018
Träder i kraft den 1.4.2018

Europafarmakopén, supplement 9.5., 003465/00.01.01/2018
Träder i kraft den 1.7.2018

Europafarmakopén, supplement 9.6., 007374/00.01.01/2018
Träder i kraft den 1.1.2019

Europafarmakopén, supplement 9.7., 001308/00.01.01/2019
Träder i kraft den 1.4.2019

Europafarmakopén, supplement 9.8., 003551/00.01.01/2019
Träder i kraft den 1.7.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets beslut om läkemedelsförteckning 1095/2009