Övervakning

Beslut

Beslut

Europafarmakopén, den tionde upplagan (10.0), FIMEA/2019/000441
Träder i kraft den 1.1.2020.

Europafarmakopén, det första supplementet till den tionde upplagan (10.1) FIMEA/2020/001358
Träder i kraft den 1.4.2020.

Europafarmakopén, det andra supplementet till den tionde upplagan (10.2) FIMEA/2020/003611
Träder i kraft den 1.7.2020.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdets beslut om läkemedelsförteckning 1095/2009