Anvisningar

2/2017 Ansokningsforfarande vid ordnande av obligatorisk lagring i sarskilda fall

1/2017 Anmälan om läkemedelsbiverkningar

1/2014 Anmälan om biverkningar av läkemedelspreparat givna till djur

1/2013 Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage