Anvisningar

Anvisningar

Anvisningar om om material som gäller kliniska läkemedelsprövningar

1/2019  Läkemedelspreparatets bipacksedel och märkning av försäljningsemballage

2/2017 Ansokningsforfarande vid ordnande av obligatorisk lagring i sarskilda fall

1/2017 Anmälan om läkemedelsbiverkningar

1/2014 Anmälan om biverkningar av läkemedelspreparat givna till djur