Hoppa till innehåll
Övervakning

Övervakning

Övervakning sininen

Fimea övervakar kliniska läkemedelsprövningar på människor

Fimea svarar även för tillsynen av läkemedelsfabriker och partiaffärer, blodtjänstverksamheten och vävnadsinrättningarna samt för myndighetsuppgifter enligt narkotikalagstiftningen och i anslutning till obligatorisk lagring av läkemedel.

I tillsynen över läkemedelsindustrin ingår tillståndsförfaranden och regelbunden inspektionsverksamhet. Normstyrning och rådgivning är en naturlig del av myndighetstillsynen.

Fimeas kontrollaboratorium utför kvalitetskontroll av de läkemedel som finns på marknaden. Laboratoriet deltar också i beredningen och utvecklingen av den europeiska farmakopén.