Publikationer

Publikationer

Fimea publicerar information om läkemedel och användningen av dessa för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Informationen publiceras i Fimeas publikationsserier och som fristående publikationer.

Tryckta publikationer kan beställas av Fimea på den beställningsblankett som finns på webbplatsen. Du observerar väl att en del av publikationerna inte nödvändigtvis kommer ut i tryckt version över huvud taget.

Av några publikationer finns det lättlästa sammanfattningar. Fimeas bestämmelser, anvisningar och beslut finns i avsnittet Lagstiftning.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisulista sv

Julkaisulista sv

Sic! – Läkemedelsinformation från Fimea

Läs Sic!