Om Fimea

Publikationer

Publikationer

Fimea publicerar information om läkemedel och användningen av dessa för yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården. Informationen publiceras i Fimeas publikationsserier och som fristående publikationer.

Av några publikationer finns det lättlästa sammanfattningar. Fimeas bestämmelser, anvisningar och beslut finns i avsnittet Lagstiftning.

Fimea kehittää, arvioi ja informoi julkaisulista sv

Julkaisulista sv

Sic! – Läkemedelsinformation från Fimea

Läs Sic!