Om Fimea

Våra mål

Våra mål

Vi garanterar säkerheten hos och tillgången till våde human- och veterinärmedicinska läkemedel samt för rationella läkemedelsbehandlingar

 • Genom att agera aktivt i syfte att främja tillgången till läkemedel och utveckla läkemedelsförsörjningen
 • Genom att sörja för läkemedelssäkerheten och inrikta tillsynen på det väsentliga
 • Genom att främja rationell användning av läkemedel som en del av en helhetsinriktad behandling av patienten
 • Genom att utvärdera läkemedels terapeutiska och ekonomiska värde
 • Genom att producera och förmedla läkemedelsinformation
 • Genom att bygga upp samarbete för utvärdering, forskning och utveckling av läkemedelsbranschen
 • Genom att aktivt samarbeta med våra intressentgrupper

Vi arbetar för den finländska hälso- och sjukvårdens intressen i nätverken inom läkemedelsbranschen i Europa

 • Genom att öka betydelsen av vår expertis i EU:s organ och nätverken inom läkemedelsbranschen i Europa
 • Genom att aktivt söka internationella uppgifter för försäljningstillstånd och övervakningsuppgifter breddar vi vår kompetens
 • Genom att vi betonar läkemedel som är biologiska och  betydande för folkhälsan, generiska läkemedel samt individuell medicinering.
 • Genom att vara en aktiv partner i nätverket för utvärdering av hälsoteknologi

Vi stöder innovationer och ger råd åt aktörer inom  läkemedelsbranschen under en medicins hela livscykel, som en del av den finska hälsobranschens tillväxtstrategi

 • Genom att föra lovande läkemedelsinnovationer vidare med medicinrådgivningsverksamhet och vetenskaplig verksamhet som en del av EU:s innovationsnätverk
 • Genom att främja verksamhet i samband med kliniska läkemedelsprövningar
 • Genom att utveckla en gemensam vetenskaplig rådgivning för bedömingen av medicinska preparat och vård
 • Genom att bättre utnyttja uppgifter om effekter och säkerhet för tiden efter försäljningstillståndet
 • Genom att aktivt delta i diskussionen om rationell medicinering och läkemedelsvård

Vår verksamhet baserar sig på hög kvalitet

 • Vår personal mår bra och innehar kompetens och motivation av toppklass
 • Genom att öka vår sakkunskap med de insatsområden vi valt och genom att använda den aktivt ökar vi vår genomslagskraft
 • Vi har ordning på våra personalresurser och vår ekonomi och vi allokerar våra resurser rätt
 • Vi har digitala, effektiva processer och vi producerar och nyttjar gemensamma datareserver.
 • Vi söker nya lösningar för att kontinuerligt utveckla verksamheten
 • Vi håller vad vi lovat åt kunderna
 • Vi kommunicerar aktivt om vår verksamhet för att bli mer kända