Om Fimea

Strategi

Strategi

 

Mission

Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet samt främjar rationell användning av läkemedel i syfte att främja befolkningens hälsa.

Vision

Läkemedlens effekt, säkerhet, tillgången till dem och rationell användning av dem är av världsklass i Finland.

 

Våra värden

  • Effektivitet
  • Föregångare
  • Pålitlighet
  • Uppskattning av samarbete och individen