Strategi

Strategi

 

Mission

Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet samt främjar rationell användning av läkemedel i syfte att främja befolkningens hälsa.

Vision

Hällbar välfärd med trygga läkemedel och medicintekniska produkter, effektiv service.

 

Våra värden

Effektiv

  • Vi är en aktiv opinionsbildare i nationella och internationella nätverk.
  • Vi producerar information som stöd för beslutsfattandet.

Föregångare

  • Vi söker nya perspektiv och innovativa funktionssätt med ansvar
  • Vi förutser och utvecklar.

Pålitlig och betjänande

  • Vi betjänar våra kunder öppet och etiskt.
  • Vi håller vad vi lovar.

Samarbetspartner

  • Vi förenar vår kompetens till förmån för gemensamma mål.
  • Vi uppskattar och stöttar varandra.

Strategi