Internationell representation

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimeas representanter i internationella organisationer på läkemedelsområdet.