Innehållspublicerare

null Vilka är försökspersonerna i kliniska läkemedelsprövningar?

Vilka är försökspersonerna i kliniska läkemedelsprövningar?

6.5.2021

Deltagande i en klinisk läkemedelsprövning kräver alltid att försökspersonen som deltar i undersökningen har gett informerat samtycke. Endast personer som deltar i detta prov är försökspersoner, och hos dem följer man noggrant upp vaccinets effekt och säkerhet i enlighet med undersökningsplanen. Försökspersonens intresse och välbefinnande ska alltid prioriteras före vetenskapens och samhällets intressen.

25.10.2021