Personal

Personlistnigsportlet

A

 • Aalto Auli

  IT-projektchef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Aalto Teija

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Aarni Marjukka

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Aarnikka Tuomo

  Inspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitteiden turvallisuus ja saatavuus (VARO)
 • Ahlholm Eija

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Airasvirta Petri

  Arkivsekreterare / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto
 • Annala Miia

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Antila Saila

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Anttinen-Klemetti Tiina

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Aromaa Virve

  Sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Aspegren John

  Biostatistiker / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Attia Stella

  Veterinär / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö

B

 • Blomqvist Pia

  Ekonomisamordnare / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Brandt Dmitrij

  IT-servicechef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut

C

 • Cuthbert Elina

  Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö

E

 • Eerola Jaana

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Markkinavalvonta ja NB (SUNO)
 • Ekman Niklas

  Sektionschef / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Eränkö Pekka

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto

G

 • Govenius Carola

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Grizzard Kirsi

  Chefsassistent / Fimea, Yhteiset palvelut
 • Grönroos Paula

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Gustafsson Maarit

  Överfarmaceut / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Gyllenberg Tiina

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1

H

 • Haaksiluoto Kirsi

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Haapamaa Katri

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Haasto Juuso

  Jurist / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Haataja Hanna

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Hakkarainen Ritva

  Informationshanteringsexpert / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto
 • Hakulinen Juha

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Hankilanoja Eeva

  Ekonomisamordnare / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Happonen Irmeli

  Enhetschef / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Harjuketo Eija

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Hautala Jaana

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Heiliö Terhi

  Farmaceut / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto
 • Heinäheimo-Valkonen Minna

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Helle Marjo-Riitta

  Enhetschef / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö
 • Hildén Oona

  Fimea, Viestintäpalvelut
 • Hiltunen Merja

  Överläkare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö
 • Hiltunen Titta

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Hirvonen Anne

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Hirvonen Tia

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Honkanen Outi

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Huhtala Matias

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Hyvärinen Antti

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Hämäläinen Kaisa

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Hänninen Pirjo

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Häsä Teija

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto

I

 • Ihala Noora

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitteiden turvallisuus ja saatavuus (VARO)
 • Ikäheimo Pauliina

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Ingman Kimmo

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Inki Pirjo

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto

J

 • Jaakkola Kimmo

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Jaakkola Tiina

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Jansson Teresa

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Jantunen Siv

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Jarho Elina

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Jokiniemi Tiina

  Forskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Jokisalo Mikko

  Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Joro Risto

  Överingenjör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Markkinavalvonta ja NB (SUNO)
 • Junttonen Anne

  Fimea, Valvonta ja saatavuus
 • Juntunen Jouni

  Systemstödperson / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Juntunen Juha-Matti

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö
 • Juvonen Merja

  Enhetsekreterare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö
 • Jyrkkä Johanna

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Jägerhorn Soili

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Järvinen Kristiina

  Specialforskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto

K

 • Kaheinen Petri

  Farmakovigilanskoordinator / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Kailajärvi Marita

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Kajaste Paula

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Kallio Antero

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Kallio Marko

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Kangas Heidi

  Personalplanerare / Fimea, Yhteiset palvelut, Henkilöstöpalvelut
 • Kankkonen Hanna

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Kankkunen Tarja

  Sektionschef / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Karhu Nelli

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Markkinavalvonta ja NB (SUNO)
 • Karonen Tiina

  Sektionschef / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Kartimo Heikki

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Kelin Ville

  Farmakovigilanskoordinator / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Kervinen Pekka

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Keskitalo Jenni

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Kiiski Esko

  Ekonomidirektör / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Kimmo Outi

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Kivilahti-Mäntylä Katariina

  Veterinär / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Kiviniemi Vesa

  Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Kiviranta Päivi

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Knuuttila Jari

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö
 • Koivisto-Nieminen Jaana

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Koivumäki Paula

  Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Kolehmainen Juha

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Komi Janne

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Koski Iiris

  Personalplanerare / Fimea, Yhteiset palvelut, Henkilöstöpalvelut
 • Koski Sari

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Kosunen-Räsänen Henna

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Kotajärvi Jarno

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Kotilainen Hanna

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Krogars Karin

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Kujala Sari

  Direktör / Fimea, Yhteiset palvelut
 • Kukkonen Maini

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
 • Kumpulainen Jonna

  Veterinär / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Kuosa Tiina

  Specialsakkunnig / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Kupari Meri

  Jurist / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Kurronen Minna

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Kymäläinen Minna

  Inspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitetutkimukset (MIRO)
 • Kyyrönen Ari

  Arkivarie / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto

L

 • Laakso Merja

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Laakso Teemu

  Utvecklingschef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Laavola Mirka

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Lahti Pia

  Forskningsassistent / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Laine Kreeta

  Sektionschef / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Lamminsalo Marko

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Lankila Riikka

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Lehmann Kristina

  Veterinär / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Lehtinen Julia

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
 • Lehtinen Terhi

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Lehtola Ari

  Specialforskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Lehtolainen-Dalkilic Pauliina

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Leinonen Eeva

  Enhetschef / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö
 • Leinonen Eeva S.

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Lempiäinen Erika

  Ekonomisamordnare / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Lepistö Saara

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Leppänen Jukka

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Leppänen Minna

  Veterinär / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Leskinen Hanna

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Lindgren-Äimänen Katja

  Kommunikationschef / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Lindén Nina

  Arkivsekreterare / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto
 • Linhola Tea

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö
 • Linnanpää Laura

  Forskningsassistent / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Linnolahti Johanna

  Sektionschef / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
 • Lipsonen Jarkko

  Specialforskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Lohi Sirpa

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Luhtanen Päivi

  Inspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
 • Lundberg Ilpo

  Farmakovigilanskoordinator / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Luoma Maaria

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Luoto Kirsi

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Luukkanen Leena

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Lähteenvuo Johanna

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Lönnberg Kari

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto

M

 • Makkonen Jyrki

  Teknisk expert / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Makkonen Niina

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Malinen Hanna

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Malinen Taina

  Kvalitetssamordnare / Fimea, Yhteiset palvelut
 • Malmström Kristiina

  Chefsassistent / Fimea, Yhteiset palvelut
 • Mantila Laura

  Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Markku Mård

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitteiden turvallisuus ja saatavuus (VARO)
 • Matinolli Hanna-Maria

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitetutkimukset (MIRO)
 • Mauriala Timo

  Enhetschef / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö
 • Methuen Taina

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Mikkola Heidi

  Forskare / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Mikkonen Eija

  Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Muhonen Tita-Maria

  Veterinär / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Mulaku Edita

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Markkinavalvonta ja NB (SUNO)
 • Murojärvi Heli

  Jurist / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Murto Anu

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Mustalammi Heidi

  Projektchef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Mustalammi Vesa

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Mustonen Hannele

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Mustonen Marjo

  Enhetschef / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Myllymaa Sami

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitetutkimukset (MIRO)
 • Myllyntausta Minna

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
 • Mäenpää Tero

  Systemkoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Mäkelä Markus

  Systemspecialist / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Mäki-Ikola Outi

  Koordinerande överläkare / Fimea, Myyntiluvat

N

 • Nevalainen Ulla

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Niemissalo Sanna

  Farmaceut / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto
 • Nihtinen Päivi

  Planerare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitteiden turvallisuus ja saatavuus (VARO)
 • Niittyvuopio Riitta

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Nousiainen Pia

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Nummi Maaret

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
 • Nuotto Esko

  Koordinerande överläkare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö
 • Nurmi Harri

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Nurminen Tommi

  Biostatistiker / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Nykänen Elina

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Nylander Rauli

  Controller / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Nylund Petra

  Kommunikationsexpert / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Nyman Harry

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Nyström Mia

  Ekonomisamordnare / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Nättinen Janika

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Näveri Liisa

  Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö
 • Näätsaari Riikka

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto

O

 • Ollikainen Anu

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Ollila Johanna

  Personalchef / Fimea, Yhteiset palvelut, Henkilöstöpalvelut
 • Oravilahti Tuomas

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto

P

 • Paaskoski Sami

  Överprovisor / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Paavola Anne

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto
 • Paile-Hyvärinen Maria

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Pakkanen Anu

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Pakkanen Jukka

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Palatz Eija

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Palomäki Jaana

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Paulamäki Jasmin

  Forskare / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Peiponen Laura

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Pelkonen Eija

  Överdirektör / Fimea, Ylijohtaja
 • Pellas Kristiina

  Överprovisor / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö
 • Pellinen Pertti

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Peltokangas Soile

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Peltomaa Erik

  Specialforskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Peltoniemi Susanna

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö
 • Penttilä Karri

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Perälä Lauri

  Arkivsekreterare / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto
 • Pietikäinen Marja

  Avdelningssekreterare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö
 • Pietilä Leena

  Enhetschef / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö
 • Pietiläinen Johannes

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Pihlainen Katja

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Piispanen Milja

  Projektkoordinator / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Pirinen Maria

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Pirttimäki Mari

  Koordinator för kliniska läkemedelsprövningar / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Pohjonen Jaana

  Specialplanerare / Fimea, Yhteiset palvelut, Asiakirjahallinto
 • Potrykus Merja

  Forskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö
 • Pulkkinen Katariina

  Systemkoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Punnonen Kari

  Sektionschef / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Puomila Anu

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
 • Pusa Anu

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Pylkkänen Liisa

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Päivike Sarianne

  Överinspektör / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto

Q

 • Qvarnberg Isaela

  Laboratorieassistent / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto

R

 • Rahkonen Atte

  Farmakoekonom / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Raitis Juliana

  Jurist / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Rajaratnam Radhakrishnan

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Rannanheimo Piia

  Farmakoekonom / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Rantalainen Tommi

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Reenilä Ilkka

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Reinikainen Leena

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Reinivuori Tiina

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Ritvanen Anniina

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Rosenberg Pirjo

  Sektionschef / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Rosholm (virkavapaa) Tiina

  Ekonomisamordnare / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Ruotsalainen Jani

  Forskare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, HTA-jaosto
 • Ruponen Marika

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Ruso Nina

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Räisänen Jukka

  Jurist / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Räsänen Samuel

  Systemstödperson / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut

S

 • Saarela Christa

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Saarimaa Antti

  Systemspecialist / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Saarinen Ronja

  Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Saastamoinen Leena

  Forskningschef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Sagulin Marja

  Personalkoordinator / Fimea, Yhteiset palvelut, Henkilöstöpalvelut
 • Sallinen Jukka

  Enhetschef / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö
 • Salmela Kari

  Farmakovigilanskoordinator / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Salmi Nelli

  Överfarmaceut / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto
 • Salo Piia

  Sektionschef / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Salokangas Sari

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Samaletdin Hürol

  Forskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Santaholma Jaana

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Saranpää Riikka

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Saukkosaari Mervi

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, GxP -jaosto
 • Savolainen Niina

  Farmakovigilanskoordinator / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Lääketurva-arviointijaosto
 • Siira Anna

  Direktör / Fimea, Myyntiluvat
 • Similä Elsi

  Projektchef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Simola Taina

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Sinnemäki Juha

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, Apteekki- ja huumausainevalvonta
 • Sissala-Airaksinen Tarja

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
 • Sorsa Paula

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Suila Heli

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Sunela Kaisa

  Sektionschef / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Suomi Reija

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Suvanto Satu

  Överprovisor / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Saatavuuden hallinta -jaosto
 • Suviranta Taika

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Svahn Riitta

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Sääskilahti Jenni

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1

T

 • Taha Lamia

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Takaloeskola Minna

  Kommunikationsdirektör / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Tamminen Anna

  Kommunikationsassistent / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Tarkkanen Maija

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Tarvonen Marjut

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Tenhunen Olli

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Tenhunen Tuukka

  Webbspecialist / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Tenkanen Liisa

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Tervo Johanna

  Sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Tiilikainen Henna

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Tiitinen Sari

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Biologinen jaosto
 • Timonen Anne

  Överinspektör / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Tirkkonen Riitta

  Forskningsassistent / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Toikka Riitta

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö, Eläinlääkkeiden hakemusprosessit
 • Toivanen Kai

  Systemkoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Toivanen Marko

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Torkko-Huuskonen Veera

  Sektionschef, koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 2
 • Tuomaala Sari

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitteiden turvallisuus ja saatavuus (VARO)
 • Tuominen Joonas

  IT-utvecklingschef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Turunen Mirke

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Turunen Taina

  Forskare / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
 • Tähtiharju Sari

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
 • Tötterman Ann Marie

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto

U

 • Ulmanen Seppo

  Byråsekreterare / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut

V

 • Vainio Petri

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Kliiniset lääketutkimukset -jaosto
 • Vainiola Tarja

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Laitteiden turvallisuus ja saatavuus (VARO)
 • Vakkilainen Juha

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto
 • Vallioniemi Tuija

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Valo Hanna

  Överinspektör / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö, Markkinavalvonta ja NB (SUNO)
 • Vanhanen Joona

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Varakas Hanna

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttiskemiallinen jaosto
 • Vasankari Tuija

  Fimea, Valvonta ja saatavuus, Lääkinnälliset laitteet -yksikkö
 • Vaskunlahti Anne

  Sektionschef / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Luvat ja tarkastukset -yksikkö, SOHO -jaosto
 • Veijalainen Hanna

  Jurist / Fimea, Yhteiset palvelut, Oikeudelliset palvelut
 • Vermaja Minna

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Vesterinen (virkavapaa) Jaana

  Sektionschef / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto
 • Vienola Heidi

  Assistent för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten esikäsittely
 • Viik Niko

  Assistent / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto
 • Villikka Kirsti

  Överläkare / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö
 • Vilske Sara

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Voipio Tinna

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Vuorela Piia

  Direktör / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus
 • Vuorela Riitta

  Kommunikationsexpert / Fimea, Viestintäpalvelut
 • Vuorinen Johanna

  Farmakovigilansassistent / Fimea, Turvallisuus ja vaikuttavuus, Lääketurvallisuusyksikkö, Haittavaikutusilmoitusjaosto
 • Vuorinen Petri

  IT-servicechef / Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietohallintopalvelut
 • Vähärautio Veera

  Forskningskoordinator / Fimea, Myyntiluvat, Eläinlääkeyksikkö
 • Väisänen Vili

  Ämbetsverkstjänster / Fimea, Yhteiset palvelut, Talouspalvelut
 • Välitalo Pyry

  Specialforskare / Fimea, Myyntiluvat, Farmaseuttis-biologinen yksikkö, Farmaseuttisteknologinen jaosto

W

 • Wacklin Jenni

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1
 • Wedenoja Juho

  Fimea, Tieto- ja kehittämispalvelut, Tietopalvelut ja kehittämisjaosto
 • Willman Arja

  Överläkare / Fimea, Myyntiluvat, Kliinis-farmakologinen yksikkö, Kliinis-farmakologinen jaosto

Y

 • Ylitolonen Yvonne

  Forskningsassistent / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Laboratoriojaosto

_

v

Ä

 • Äijö Mika

  Koordinator för försäljningstillstånd / Fimea, Myyntiluvat, Regulatoriset prosessit -yksikkö, Hakemusten koordinaatio 1

Ö

 • Öörni Emma

  Farmaceut / Fimea, Valvonta ja saatavuus, Saatavuus ja laboratorio -yksikkö, Erityislupajaosto