Om Fimea

Kontakta oss

Kontakta oss

Med den här blanketten kan du skicka respons eller frågor till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Meddelandena på blanketten går till Fimeas registratorskontor, därifrån de vid behov förmedlas vidare för att besvaras av Fimeas experter. Meddelanden som kräver officiell behandling registreras och svarsprocessen dokumenteras.

Läs också:

Svaren på frågor som ofta ställs

Formulär

Respons

Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.