Kontakta oss

Kontakta oss

Med denna blankett kan du skicka respons eller frågor till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea.
 
Fimea övervakar och utvecklar läkemedelsområdet på befolkningsnivå och tar inte ställning till vården av en enskild patient. Kontakta din behandlande läkare eller vårdenhet i frågor som gäller din läkemedelsbehandling. Du kan också be om råd på apoteket.
 
Meddelanden förmedlas till sakkunniga för svar inom ämnet i fråga. Meddelanden som kräver officiell hantering registreras och svarsprocessen dokumenteras.
 
Om meddelandet innehåller sekretessbelagda eller annars känsliga uppgifter, ber vi dig använda krypterad e-post på adressen secmail.fimea.fi (mottagare registratur@fimea.fi).
 
Vänligen lämna dina kontaktuppgifter om du önskar svar.
 

Läs också:

Svaren på frågor som ofta ställs

Formulär

Respons

Mata in svaret på räkneuppgiften i siffror i fältet nedan. Avsikten med räkneuppgiften är att hindra maskinell skräppostning.