Kontaktuppgifter

Tfn växel: 029 522 3341
fax 029 522 3002

Samtal till Fimeas växel kan bandas för att förbättra kundservicen. Av samtalet bandas endast den del som förs med växeltelefonisten. Bandningar av samtal används inte för andra syften.

Säker post

Responsblankett

Registratur:

registratur@fimea.fi
tfn 029 522 3602
fax 029 522 3002

E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.

Personal

Registraturen är öppen kl. 9–15. 

Dokument kan lämnas in till Helsingfors och Kuopios verksamhetsställen kl. 8–16.15.

Fimeas nyhet 24.2.2023: Fimeas registraturs servicetid förändras från och med 1.3.2023

Postadress:

PB 55, 00034 FIMEA

Besöksadresser:

Hallituskatu 12-14, 70100 Kuopio
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors (Kontrollaboratoriet)
Självständighetsplatsen 2, 20800 Åbo
Yliopistonkatu 38, 33100 Tampere
Aapistie 1, 90220 Oulu

Varuleveranser:
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
(kl. 8.00-16.15)

Faktureringsadress

***

Om du tror att du fått biverkningar av ett läkemedel ska du tala om det för den behandlande läkaren.

Biverkningar

Brådskande åtgärder angående läkemedelsförsörjning för aktörer i läkemedelsbranschen

Produktfel (24t):

produktfel@fimea.fi
tfn 029 522 3202
(från utlandet +358 29 522 3202)

Specialtillstånd:
erityisluvat@fimea.fi

Ansökan om försäljningstillstånd

Inom alla förfaranden söks försäljningstillstånd med en gemensam EU-ansökningsblankett.

Anvisningar för elektronisk ansökan om försäljningstillstånd

Kliniska läkemedelsprövningar

clinicaltrials (a) fimea.fi

Kliniska läkemedelsprövningar kundservicen tel. +358 29 522 3402 (kl. 9-15)

 

Information och kommunikation

viestinta@fimea.fi

Kommunikationsdirektör Minna Takaloeskola
tfn 029 522 3115

Kommunikationschef Katja Lindgren-Äimänen
tfn 029 522 3118

Webbspecialist Tuukka Tenhunen
tfn 029 522 3117

Kommunikationsspecialist Riitta Vuorela
tfn 029 522 3119

Kommunikationsspecialist Petra Nylund
tfn 029 522 3121

Kommunikationsassistant Anna Tamminen
tfn 029 522 3147

Tidningen Sic! Läkemedelsinformation från Fimea:

Redaktion: sic@fimea.fi

Specialsakkunnig Tiina Kuosa
tfn 029 522 3269

 

Ledning och enhetschefer:

Överdirektör Eija Pelkonen
tfn 029 522 3100

Tillsyn och tillgång

tf. Direktör Susanna Peltoniemi
tfn 029 522 3210

Sektionschef Eeva Leinonen, Enheten för tillstånd och inspektioner
tfn 029 522 3220

Sektionschef Timo Mauriala, Enheten för tillgång och laboratorium
tfn 029 522 3230

tf. Sektionschef Jari Knuuttila, Enheten för medicintekniska produkter
tfn 029 522 3274

Försäljningstillstånd

Direktör Anna Siira
tfn 029 522 3300

Sektionschef Marjo-Riitta Helle, Enheten för farmaceutisk biologi
tfn 029 522 3320

Sektionschef Jukka Sallinen, Enheten för klinisk farmakologi
tfn 029 522 3410

Sektionschef Leena Pietilä, Enheten för regulatoriska processer
tfn 029 522 3360

Sektionschef Irmeli Happonen, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel
tfn 029 522 3330

Säkerhet och effektivitet

Direktör Piia Vuorela
tfn 029 522 3510

Interna tjänster

Direktör Sari Kujala
tfn 029 522 3610

Ekonomichef Esko Kiiski
tfn 029 522 3630

HR chef Johanna Ollila
tfn 029 522 3653

Utveckling och informationstjänster

Utvecklingschef Teemu Laakso
tfn 029 522 3629

ICT-Manager Mirke Turunen
tfn 029 522 3640