Kontakta oss

Kontaktuppgifter

Tfn växel: 029 522 3341
fax 029 522 3002

Samtal till Fimeas växel kan bandas för att förbättra kundservicen. Av samtalet bandas endast den del som förs med växeltelefonisten. Bandningar av samtal används inte för andra syften.

Säker post

Registratur:

registratur@fimea.fi
tfn 029 522 3602
fax 029 522 3002

E-post enligt principen fornamn.efternamn@fimea.fi.

Personal

Personalens kontaktuppgifter finns i Statens kontaktregister. I kontaktregistret kan man söka på namn, stad, e-postadress, organisation/enhet, titel eller adress.

Statens kontaktregister

Postadress:

PB 55, 00034 FIMEA

Besöksadresser:

Microkatu 1, 70210 Kuopio
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors (Kontrollaboratoriet)
Självständighetsplatsen 2, 20800 Åbo
Biokatu 10, 33520 Tampere
Aapistie 1, 90220 Oulu (fr.o.m. 1. augusti 2021 Hoitajarinne 1, 90220 Oulu)

Varuleveranser:
Mannerheimvägen 166, 00300 Helsingfors
(kl. 8.00-16.15)

Faktureringsadress

***

Om du tror att du fått biverkningar av ett läkemedel ska du tala om det för den behandlande läkaren.

Biverkningar

Brådskande åtgärder angående läkemedelsförsörjning för aktörer i läkemedelsbranschen

Produktfel (24t):

produktfel@fimea.fi
tfn 029 522 3202
(från utlandet +358 29 522 3202)

Specialtillstånd:
fax 029 522 3006

Information och kommunikation

viestinta@fimea.fi

Kommunikationsdirektör Minna Takaloeskola
tfn 029 522 3115

Kommunikationschef Katja Lindgren-Äimänen
tfn 029 522 3118

Webbspecialist Tuukka Tenhunen
tfn 029 522 3117

Kommunikationsspecialist Riitta Vuorela
tfn 029 522 3119

Kommunikationsspecialist Petra Nylund
tfn 029 522 3121

Kommunikationsspecialist Kalle Kosunen
tfn 029 522 3122

Ansökan om försäljningstillstånd

Inom alla förfaranden söks försäljningstillstånd med en gemensam EU-ansökningsblankett.

Anvisningar för elektronisk ansökan om försäljningstillstånd

Ledning och enhetschefer:

Överdirektör Eija Pelkonen
tfn 029 522 3100

Tillsyn

Direktör Johana Nystedt
tfn 029 522 3210

Sektionschef Eeva Leinonen, Enheten för tillstånd och inspektioner
tfn 029 522 3220

Sektionschef Anne Junttonen, Enheten för styrning och utveckling av tillsyn
tfn 029 522 3219

Sektionschef Timo Mauriala, Enheten för kvalitetskontroll av preparat
tfn 029 522 3230

Sektionschef Susanna Peltoniemi, Enheten för medicintekniska produkter
tfn 029 522 3270

Utvärdering av läkemedel

Direktör Anna Siira
tfn 029 522 3300

Sektionschef Marjo-Riitta Helle, Enheten för farmaceutisk biologi
tfn 029 522 3320

Sektionschef Jukka Sallinen, Enheten för klinisk farmakologi
tfn 029 522 3410

Sektionschef Leena Pietilä, Enheten för regulatoriska processer
tfn 029 522 3360

Sektionschef Irmeli Happonen, Enheten för veterinärmedicinska läkemedel
tfn 029 522 3330

Sektionschef Liisa Näveri, Enheten för läkemedelssäkerhet
tfn 029 522 3340

Utvärdering av läkemedelsbehandlingar

Direktör Pertti Happonen
tfn 029 522 3500

Interna tjänster

Direktör Sari Kujala
tfn 029 522 3610

Ekonomichef Esko Kiiski
tfn 029 522 3630

ICT-Manager Jaakko Hartikka
tfn 029 522 3619

HR chef Johanna Ollila
tfn 029 522 3653

Tidningen Sic! Läkemedelsinformation från Fimea:

Redaktion: sic@fimea.fi
Medicinsk chefredaktör Päivi Ruokoniemi
tfn 029 522 3442