Om Fimea

Faktureringsadress

Avgifter

Faktureringsadress

E-fakturaadress

EDI-kod: 003709215366

OpusCapita Group Ab:s förmedlarkod: E204503

FO-nummer: 0921536-6

Mervärdesskattenummer: FI09215366

Statskontoret Supplier Portal för e-faktura

Fakturor

Fimea fakturerar sina kunder för försäljningstillstånds- och ändringsansökningar samt för tillstånds- och anmälningsavgifter för kliniska läkemedelsprövningar. Fakturan skickas när ansökan har godkänts för behandling. Fimea har rätt till tilläggs- eller kreditfakturering, om det i behandlingen av ansökan framkommer faktorer som inverkar på storleken av ansökningsavgiften.

Blankett för meddelande av kundinformation

Ändringar för faktureringsuppgifter meddelas till adressen talous@fimea.fi

Fimeas faktureringsförfarande har förändrat (1.10.2015)