Innehållspublicerare

null Störning i tillgången på vaccin mot herpesvirus Equip EHV 1,4 för hästar

Störning i tillgången på vaccin mot herpesvirus Equip EHV 1,4 för hästar

22.3.2021

Ett utbrott av EHV-1 hos hästar har ökat behovet av herpesvirusvaccin för hästar i Europa.

I Finland är efterfrågan för närvarande större än utbudet och för tillfället finns det inte tillgång till specialtillståndsvaccinet Equip EHV 1,4. Equishield EHV som har försäljningstillstånd är inte till salu i Finland och finns inte att tillgå. Utredningsarbetet med läkemedelspartihandlarna för att hitta ersättande preparat har inletts.

Information om ersättande preparat eller förbättrad tillgång uppdateras på Fimeas webbplats.

Ytterligare information ges av

  • Jenni Westerback, veterinär, tfn 029 522 3303
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi