Innehållspresentatör

null Rintasyöpälääke letrotsolia on vain rajoitetusti saatavilla syyskuun ajan

Rintasyöpälääke letrotsolia on vain rajoitetusti saatavilla syyskuun ajan

14.8.2019

Fimea on saanut tiedon, että rintasyöpälääke letrotsolia sisältävien lääkevalmisteiden tukkuvarastot ovat huvenneet oletettua nopeammin, eivätkä apteekit saa uusia lääke-eriä normaaliin tapaan. Myyntiluvanhaltijoiden ilmoittamien tietojen mukaan saatavuushäiriö kestää arviolta syyskuun loppupuolelle.

Fimea on pyytänyt letrotsoli-valmisteiden saatavuudesta vastaavia myyntiluvanhaltijoita selvittämään mahdollisuuksia tuoda lääkkeestä poikkeuseriä markkinoille pikaisella aikataululla.

Letrotsolia käytetään muun muassa varhaisvaiheen hormoniriippuvaisen rintasyövän liitännäishoitona sekä pitkälle edenneen (usein etäpesäkkeisen) rintasyövän hoitona. Lääkehoitoa saatetaan jatkaa liitännäishoitona useita vuosia leikkaus- ja sädehoidon jälkeen. Letrotsolia käyttää Suomessa tuhansia naisia, joista valtaosa saa lääkettä liitännäishoitoon.

Fimea on tiedottanut saatavuushäiriöstä syöpähoidoista vastaavia terveydenhuollon toimintayksiköitä. Jos saatavuushäiriö johtaa potilaan lääkehoidon muutoksiin, hoitavan lääkärin on arvioitava ne kullekin potilaalle yksilöllisesti. Yleispäteviä ohjeita ei voida antaa. Potilaita neuvotaan ottamaan tarvittaessa yhteyttä hoitavaan lääkäriin tai syövän hoidosta vastaavaan yksikköön.

Letrotsolia sisältäviä kaupan olevia lääkevalmisteita (suluissa myyntiluvan haltijat tai niiden edustajat):

Letrozol Accord 2,5 mg (Accord Healthcare Oy, p. 010 231 4180)

Letrolan 2,5 mg (Avansor Pharma Oy, p. (09) 25 66 881)

Femar 2,5 mg (Novartis Finland Oy, p. 010 6133 200)

Letrozol Ratiopharm 2,5 g (Ratiopharm Oy, p. 020 180 5900)

Letrozole Sandoz 2,5 mg (Sandoz A/S, p. 010 6133 400)

Letrozol Stada 2,5 mg (STADA Nordic ApS, Suomen sivuliike, p. 0207 416 888)
 

Lisätietoja

Lääkehoitoja koskevat kysymykset: hoitava lääkäri

Lääkevalmisteiden saatavuutta koskevat kysymykset: myyntiluvan haltijat ja niiden edustajat


Lisätietojen antajat Fimeassa

Lääkealan toimijoiden valvonta:
Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231
Eeva Leinonen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3220

Lääkevalmisteiden arviointi:
Liisa Pylkkänen, jaostopäällikkö, p. 029 522 3465
Jukka Sallinen, yksikön päällikkö, p. 029 522 3410

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi