Innehållspublicerare

null Nätverket för läkemedelsinformation samlades för att blicka tillbaka på strategiperioden 2012–2020

Nätverket för läkemedelsinformation samlades för att blicka tillbaka på strategiperioden 2012–2020

21.12.2020

Det nationella nätverket för läkemedelsinformation grundades år 2012 för att verkställa Finlands första nationella strategi för läkemedelsinformation ”Information för rationell läkemedelsanvändning – Nuläge och strategi för läkemedelsinformationen fram till 2020”. Som avslut på strategiperioden samlades arbetsgruppernas medlemmar till ett sista gemensamt möte, på vilket de blickade tillbaka på de gemensamma stunderna under årens lopp, men också riktade blickarna framåt mot den nya strategiperioden och förnyandet av nätverksmodellen.

Överdirektör Eija Pelkonen förmedlade Fimeas hälsning till medlemmarna i nätverket för läkemedels­information. Hon betonade att vikten av tillförlitlig läkemedelsinformation och spridningen av den nu fått framhävd betydelse då vi väntar på ett coronavaccin och att få inleda vaccinationerna. Med gemensamma budskap och en öppen och ärlig kommunikation kan vi i samarbete öka medborgarnas förtroende för vaccinet.

”Ni gör ett betydelsefullt arbete! Tack på hela Fimeas vägnar!”, skrev Eija Pelkonen avslutningsvis i meddelandefältet under det virtuella mötet.

Alla arbetsgrupper inom nätverket har varit aktiva

Alla arbetsgrupper inom nätverket presenterade sin verksamhet och sina resultat och delade med sig av trevliga minnen under årens lopp.

Arbetsgruppen för utveckling av läkemedelsinformation till hälso- och sjukvårdspersonalen har arbetat multiprofessionellt. Viktiga resultat som arbetsgruppen åstadkommit är bl.a. förbättrandet av tillgången till läkemedelsinformation inom s.k. atypiska områden samt sammanställandet av viktiga källor och verktyg för läkemedelsinformation för olika yrkesgrupper.

Arbetsgruppen för läkemedelsinformation för läkemedelsanvändarna lyfte fram behovet av bland annat den finskspråkiga Facebooksidan Tunne lääkkeesi (Känn dina läkemedel). Facebooksidan är ett bra exempel på ett nytt koncept, där flera olika aktörer upprätthåller och delar gemensamt innehåll. Arbetsgruppen har även sammanställt handboken Säker läkemedelsbehandling avsedd för läkemedelsanvändare och deras närstående.

Utbildningsarbetsgruppen har inlett ett nationellt multiprofessionellt forum för lärare inom läkemedelsbehandling, vilket ordnas vartannat år. Gruppen har bland annat också upprättat rekommendationer för grundutbildning i anslutning till läkemedelsinformation och läkemedelsrådgivning.

Läkemedelsinformationsforskningen har utgjort en viktig del av strategiarbetet och nätverkets verksamhet under hela verksamhetsperioden. Verksamheten har haft en genuin inverkan på främjandet av läkemedelsinformationsforskningen och tillämpandet av resultaten i praktiken.

Läkemedelsinformationsnätverkets kommunikationsteam tog redan i början av perioden fram nätverkets logotyp och slogan ”Luotettavan lääketiedon puolesta” (För en tillförlitlig läkemedelsinformation). I nätverket har kommunikationsteamet haft en sparrande roll och tagit fram idéer till kommunikationsåtgärder.

Koordineringsgruppen har betraktats som en utsiktsplats med tanke på hela nätverkets verksamhet, men också mer omfattande för att följa vad som händer inom läkemedelsbranschen. Koordineringsgruppen har bl.a. varit en aktiv arrangör av forum för läkemedelsinformation. Forumen har öppnat nätverkets verksamhet för alla intresserade.

Koordineringsgruppens ordförande Sari Kujala lyfte i sitt avslutande anförande fram element för ett gott liv utifrån en enkät som Suomen Kuvalehti låtit utföra bland finländarna. Nätverksarbetet passar utmärkt som ett femte element för ett gott liv. Ett gott liv innebär kontakter med andra människor: de närstående, medarbetare, nätverk. Tillsammans med varandra kan vi bygga ett betydelsefullt samarbete.

Nätverket för läkemedelsinformation fortsätter sin verksamhet i förnyad form

Under perioden 2021–2026 kommer nätverket för läkemedelsinformation att ha följande arbetsgrupper som bygger på de strategiska målen i strategin för läkemedelsinformation: 

  • Aktuell information om medicinering utgör grunden för rationell läkemedelsbehandling
  • Läkemedelsanvändarens delaktighet säkerställer att läkemedelsbehandlingen lyckas
  • Tillförlitlig läkemedelsinformation är användarorienterad och riktad på rätt sätt
  • En yrkesutbildad person inom social- och hälsovården har den kompetens i läkemedelsbehandling som arbetsuppgiften förutsätter
  • Forskning och uppföljning
  • Kommunikatörer inom läkemedelsbranschen

I koordineringen av nätverket för läkemedelsinformation biträds Fimea av en koordineringsgrupp. Verksamheten grundar sig på den uppdaterade strategin för läkemedelsinformation ”Läkemedels­användaren i centrum för läkemedelsinformationen ‒ Den nationella läkemedelsinformationsstrategin 2021–2026”, som kommer att publiceras i början av 2021.

Läs mer

Presentationerna på gemensamma mötet 11.12.2020 på finska:

Gemensamt möte för nätverket för läkemedelsinformation 11.12.2020, Sari Kujalas och Eija Pelkonens presentation (pdf)

Arbetet vid arbetsgruppen för utveckling av läkemedelsinformation för hälso- och sjukvårdspersonal 2013–2020 (pdf)

Arbetsgruppen för läkemedelsinformation för läkemedelsanvändare 2012–2020 (pdf)

Koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation, tillbakablick 11.12.2020

Viktiga händelser i forskningsarbetsgruppens verksamhet genom åren 11.12.2020 (pdf)

Fimeas webbnyhet 5.11.2020: Sammansättningen i koordineringsgruppen för det nationella nätverket för läkemedelsinformation klar – anmälan till nätverkets arbetsgrupper inleds

Läkemedelsinformation av hög kvalitet

Ytterligare information ges av

  • Sari Kujala, direktör, tfn 029 522 3610
  • Päivi Kiviranta, utvecklingskoordinator, tfn 029 522 3522
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi