Innehållspublicerare

null Myyntiluvanhaltijoille: Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen mahdollista myös Excel-pohjalla 1.1.2020 alkaen

Myyntiluvanhaltijoille: Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen mahdollista myös Excel-pohjalla 1.1.2020 alkaen

4.12.2019

1.1.2020 alkaen myyntiluvanhaltijat voivat toimittaa saatavuushäiriöilmoituksen sekä ilmoituksen mukana toimitettavan liitteen tiedot Fimeaan turvapostin kautta valmiiksi laaditulla Excel-pohjalla erillisten lomakkeiden sijaan. Yhdellä Excel-pohjalla voi ilmoittaa useammasta saatavuushäiriöstä samalla kerralla. Jokaisesta ilmoitettavasta valmisteesta on täytettävä kaikki pyydetyt kohdat. PDF-lomakkeilla ilmoittaminen on myös edelleen mahdollista.

Lääkevalmisteiden saatavuushäiriöt tulevat jatkossa lääkehaussa näkyväksi. Tästä syystä Fimea pyytää myyntiluvanhaltijoita ottamaan huomioon ohjeet saatavuushäiriöilmoitusten täyttämisessä, jotta saatavuushäiriötä koskevat tiedot saadaan yhdistettyä lääkehakuun oikein.

Saatavuushäiriöstä ilmoittamisen ohjetta on päivitetty. Pyydämme teitä tutustumaan uusiin ohjeisiin. Lisäksi vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin löytyy saatavuushäiriöilmoituksien Usein kysytyt kysymykset -liitteestä.

Jos olette tehneet saatavuushäiriöstä ilmoituksen ennen 1.10.2019 ja häiriö jatkuu vuoden 2020 puolelle, teidän tulee tehdä uusi ilmoitus saatavuushäiriöstä. Vanhat PDF-muotoiset ilmoitukset poistuvat Fimean verkkosivuilta uuden lääkehaun myötä. Uudet PDF-ilmoitukset sisällytetään osaksi lääkehakua.

Lue lisää

Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen Fimeaan muuttuu asteittain 1.10.2019 alkaen

Saatavuushäiriöstä ilmoittaminen (uusi ohje, pdf)

Usein kysytyt kysymykset (docx)

Saatavuushäiriöilmoitus ja liite (Excel-pohja)

Saatavuushäiriöilmoitus (pdf)
Liite saatavuushäiriöilmoitukseen (pdf)

Turvaposti: Fimean turvasähköposti

Lisätietoja

  • Lomakkeiden tiedot

Johanna Linnolahti, jaostopäällikkö, p. 029 522 3231

Päivi Luhtanen, farmaseutti, p. 029 522 3263

  • Lomakkeet ja lomakkeiden vastaanottaminen

Kirjaamo, puh. 029 522 3602

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi