Innehållspresentatör

null Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta apteekeilta kerättävistä taloustiedoista ja laadunvalvontamaksusta

Lausuntopyyntö määräysluonnoksesta apteekeilta kerättävistä taloustiedoista ja laadunvalvontamaksusta

5.3.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on laatinut määräysluonnoksen apteekeilta kerättävistä taloustiedoista ja laadunvalvontamaksusta.

Fimean laadunvalvontamaksumääräyksen 1/2013 uudistamisessa sen sisältö on tarkistettu ja samalla määräyksen sisältöä on laajennettu kattamaan apteekkien taloustietojen keräämisen menettelytavat. Määräyksen on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2019.

Lääkelain (395/1987) mukaan apteekkarin, Helsingin yliopiston apteekin ja Itä-Suomen yliopiston apteekin tulee antaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tuloja ja menoja sekä muutoin taloudellista asemaa koskevat tiedot apteekkitoiminnasta sekä apteekin kanssa samassa toimitilassa harjoitetusta muusta liiketoiminnasta.

Apteekit, Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki mukaan luettuina, tukkukaupat ja lääkkeiden valmistajat suorittavat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle laadunvalvontamaksun.

Fimea pyytää määräysluonnoksesta lausuntoja 29.3.2019 mennessä.

Lausuntopyyntö

Määräysluonnos

 

Ytterligare information ges av

  • Anna von Bonsdorff-Nikander, yliproviisori, p. 029 522 3254
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi