Innehållspresentatör

Förteckning över apotekens legitima webbtjänsterEnligt 52 b § 3 mom. i läkemedelslagen ska Säkerhets- och utvecklingscentret föra en uppdaterad förteckning över apotekens legitima webbtjänster. På webbsidorna för apotekets webbtjänst ska det...

Mikrobläkemedel används endast i liten skala för produktionsdjur i FinlandMikrobläkemedel används endast i liten skala för produktionsdjur i Finland

18.10.2019

Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har gett ut en nionde rapport om förbrukningen...

Biosimilarer

Biosimilarer

FINOSE linkki


Läs merMemorandum of Understanding (på Engelska)...

Beviljade och återkallade försäljningstillstånd 2018Beviljade och återkallade försäljningstillstånd, läkemedelspreparat i parallellimport och registreringar 09/2019 (15.10.2019)
(pdf)
...

Diskussion inom rationell läkemedelsbehandling
DiskussionAnmäl dig - Diskussion inom rationell läkemedelsbehandling 16.12
...

Sic! 3-4 har publicerats
Sic! 3-4/2019Sic! 3-4/2019 har publicerats på nätet


Förteckningar över veterinärmedicinska preparat

Förteckningar över veterinärmedicinska preparat som saknar försäljningstillstånd och över läkemedelssubstanser som kan användas för produktionsdjur på bestämda villkor

Marknaden för...

Uppdateringen av handboken Turvallinen lääkehoito inleds! – besvara enkäten senast 28.10.Uppdateringen av handboken Turvallinen lääkehoito inleds! – besvara enkäten senast 28.10.

10.10.2019

På uppdrag av Social- och hälsovårdsministeriet inleder Säkerhets-...

Diskussion den 16 december 2019 för medicinska tjänstemän vid SHM och forskare inom rationell läkemedelsbehandlingDiskussion den 16 december 2019 för medicinska tjänstemän vid SHM och forskare inom rationell läkemedelsbehandling

10.10.2019

Forskningsnätverket för rationell...

Förteckning över försäljningstillstånd och registeringar som har upphört 2019Förteckning över försäljningstillstånd och registreringar som har upphört 8.10.2019
(pdf)...