Innehållspresentatör

null Hälsoforum på centrumbiblioteket Ode – anmälan öppen

Hälsoforum på centrumbiblioteket Ode – anmälan öppen

14.8.2019

Hälsoforum 2019 ordnas på centrumbiblioteket Ode den 8 oktober klockan 9.30–16. Temat är ”Överdiagnostik, överbehandling och följder”.

Teman under Hälsoforum:

  • Vad är överdiagnostik och hur ska man definiera gränsvärdena för en behandling?
  • När är risk en sjukdom och när ska den behandlas?
  • Vilka värden styrs beslutsfattandet av inom hälso- och sjukvården?

Seminariet är öppet för alla anställda och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården som är intresserade av temat samt för patient- och folkhälsoorganisationernas representanter.

Fimea deltar som en av arrangörerna av Hälsoforum tillsammans med Finska Läkarföreningen Duodecim, THL. Folkpensionsanstalten, social- och hälsovårdsministeriet, Finlands Kommunförbund, Finlands Tandläkarförbund och Finlands Läkarförbund.

Mer om programmet och anmälan på Duodecims webbplats (på finska)