Innehållspublicerare

null Fimea uusii myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterinsä

Fimea uusii myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterinsä

11.4.2019

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on solminut Solita Oy:n kanssa sopimuksen rekisterialustaratkaisun ja myyntilupa- ja lääkevalmisterekisterin toteutuksesta, sekä siihen liittyvistä palveluista. Ratkaisu toteutetaan Valtorilta hankittavaan käyttöpalveluympäristöön.

Rekisterialustaratkaisu parantaa Fimean rekisteritietojen laadukkuutta, yhdenmukaisuutta, käytettävyyttä ja mitattavuutta. Ratkaisun avulla tehostetaan prosesseja ja kasvatetaan automaatioastetta. Ratkaisu sisältää tietokanta-, integraatio-, sekä prosessien automaatio- ja ohjauspalvelut Fimean rekistereiden toteuttamiseksi.

Ensimmäisenä toteutetaan uusi myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri. Tavoitteena on, että uusi rekisteri muodostaa eheän ja yhtenäisen kokonaisuuden lääkevalmisteita koskevista tiedoista ja palvelee entistä paremmin myös Fimean sidosryhmien tarpeita. Samassa yhteydessä tullaan toteuttamaan prosessien automaatioastetta kasvattavia toiminnallisuuksia, kuten liittymiä laskutukseen.

Tavoitteena on, että uusi myyntilupa- ja lääkevalmisterekisteri on käytössä 2020 alussa.

Ytterligare information ges av

  • Mika Kuivamäki, IT-kehityspäällikkö, puh. 0295223646