Innehållspublicerare

null Eventuellt samband mellan Janssens coronavaccin och en mycket sällsynt blodkoagulationsstörning

Eventuellt samband mellan Janssens coronavaccin och en mycket sällsynt blodkoagulationsstörning

23.4.2021

Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för läkemedelssäkerhet (PRAC) har utrett sambandet mellan en mycket sällsynt koagulationsstörning i blodet (blodpropp tillsammans med lågt antal blodplättar) och Janssens coronavaccin (Covid-19 Vaccine Janssen).

PRACs bedömning grundar sig på åtta fall, bland dem ett dödsfall, som har rapporterats i USA. Fram till 13.4. har över 7 miljoner personer vaccinerats med Janssens vaccin i USA.

Blodproppar har uppstått i hjärnvener, vener i tarmområdet samt i artärer. I samband med blodproppar har konstaterats lågt antal blodplättar och i vissa fall även blödningar. Fallen har förekommit hos personer under 60 år och främst hos kvinnor inom tre veckor efter att de fått vaccinet. Riskfaktorer för koagulationsstörningen har inte ännu identifierats. Fallen har varit mycket lika de fall som har upptäckts med AstraZenecas vaccin Vaxzevria.

Enligt PRAC överväger nyttan av Janssens vaccin fortfarande dess eventuella biverkningar.

Janssens coronavaccin har ännu inte börjat användas i Finland. 

Läs mer

20.4.2021 EMAs pressmeddelande

EMA anser att en mycket sällsynt koagulationsstörning i blodet kan vara förknippad med AstraZenecas Vaxzevria-coronavaccin (Fimea 7.4.2021)

Ytterligare information ges av

  • Liisa Näveri, enhetschef
  • E-post: fornamn.efternamn@fimea.fi