Innehållspublicerare

null EU-komission julkiseen kuulemiseen verta, kudoksia ja soluja koskevasta EU-lainsäädännöstä voi vastata 31.8.2017 saakka

EU-komission julkiseen kuulemiseen verta, kudoksia ja soluja koskevasta EU-lainsäädännöstä voi vastata 31.8.2017 saakka

19.6.2017

EU-komissio on avannut julkisen kuulemisen verta, kudoksia ja soluja koskevasta EU-lainsäädännöstä. Kuuleminen sisältää myös kansalaisille tarkoitetun kyselyn, joka on saatavilla kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Kyselyyn voi vastata 31.8.2017 mennessä.

Kuulemisen tavoitteena on kerätä yksityiskohtaisia näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, onko verta, kudoksia ja soluja koskeva EU:n lainsäädäntö riittävä ja ajantasainen. Tulokset otetaan huomioon Euroopan komission tästä lainsäädännöstä ja sen toimivuudesta EU:ssa tekemässä kattavassa arvioinnissa.

Veren, kudosten ja solujen siirrot ja hedelmöityshoidot pelastavat ihmishenkiä ja parantavat elämänlaatua, mutta niihin liittyy myös riski tautien siirtymisestä vastaanottajiin. Tämän riskin lieventämiseksi EU:ssa annettiin vuonna 2002 lainsäädäntöä verestä ja vuonna 2004 kudoksista ja soluista. Näitä pääsäädöksiä (direktiivit 2002/98/EY ja 2004/23/EY) on sittemmin täydennetty lukuisilla teknisillä (täytäntöönpano) direktiiveillä.

Direktiivien päätavoitteena oli varmistaa ihmisten terveyden korkeatasoinen suojelu asettamalla tiukat laatu- ja turvallisuusvaatimukset niille tahoille, jotka toimittavat verta, kudoksia ja soluja siirtoihin ja hedelmöityshoitoihin, ja näitä toimintoja valvoville.

Yleisesti ottaen direktiiveillä pyritään:

  • varmistamaan, että verta, kudoksia ja soluja tarvitsevien EU:n kansalaisten saatavilla on turvallista verta ja turvallisia kudoksia ja soluja,
  • tarjoamaan kansalaisille avoimet järjestelmät, jotka lisäävät luottamusta niitä kohtaan mahdollisten luovuttajien ja vastaanottajien keskuudessa,
  • määrittelemään, miten terveysviranomaiset ja palveluntarjoajat ovat vastuussa turvallisuuden ja laadun varmistamisesta.

EU-komission mukaan EU:n alueen 1300 veripalvelulaitoksessa käsitellään vuosittain 20 miljoonaa verenluovutusta, joiden turvin tehdään noin 26 miljoonaa verensiirtoa potilaille.

Noin miljoona kudos- ja soluluovutusta, joihin kuuluu sarveiskalvoja, luuta, ihoa ja sydänläppiä leikkauksiin, luuydintä ja istukkaverta siirtoihin ja sukusoluja hedelmöityshoitoihin, käsitellään joka vuosi yli 3 000 kudoslaitoksessa.

Näitä aineita tarvitaan myös lääkkeiden valmistuksen lähtöaineiksi, esimerkkeinä hyytymistekijä VIII hemofiliapotilaille ja pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävät lääkkeet.

Lue lisää:

EU-komission julkinen kuuleminen (englanniksi)

Vastaa kansalaiskyselyyn

Vastaa toimijoiden kyselyyn (englanniksi)

Ytterligare information ges av

  • Anu Puomila, ylitarkastaja, p. 02952 23242
  • Anne Tammiruusu, ylitarkastaja, p. 02952 23249
  • Pirkko Puranen, ylitarkastaja, p. 02952 23244
  • Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@fimea.fi