Innehållspresentatör

null Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga träder i kraft

1.7.2019

Det åttonde supplementet till Europafarmakopéns nionde upplaga (Supplement 9.8) träder i kraft den 1 juli 2019. 

Supplementet 9.8 innehåller:

 • 10 nya monografier:
  • Nilotinib hydrochloride monohydrate, Regorafenib monohydrate, Deferiprone tablets och Lacosamide tablets (ämnen som ännu omfattas av patentskydd eller har endast en tillverkare)
  • Filgrastim injection
  • Levofloxacin hemihydrate, Mebeverine hydrochloride
  • Polyamide suture, sterile, in distributor for veterinary use
  • Vacciner för human användning: Meningococcal group A, C, W135 and Y conjugate vaccine
  • Monografier för medicinalväxter och för läkemedelsberedningar av medicinalväxter: Dwarf lilyturf tuber
 • 1 ny allmän text/styck: Foam index
 • 105 uppdaterade monografier/allmänna stycken/texter. Dessutom uppdatering av innehållet förandras namnet av 4 monografier:
  • Acacia, spray-dried uppdateras till Acacia, dried dispersion
  • Benzylpenicillin, procaine uppdateras till Benzylpenicillin (procaine) monohydrate
  • Methylthioninium chloride uppdateras till Methylthioninium chloride hydrate
  • Valaciclovir hydrochloride, hydrated uppdateras till Valaciclovir hydrochloride hydrate
 • 1 korrigerad allmän text/styck: Identification of fatty oils by thin-layer chromatography

Med supplementet 9.8 avlägnas de följande från Europafarmakopén:

 • 3 monografier: Polyamide 6 suture, sterile, in distributor for veterinary use; Polyamide 6/6 suture, sterile, in distributor for veterinary use och Dihydroergotamine tartrate.

Innehållsförteckningen till supplementet 9.8 och kommentarer till de uppdaterade och korrigerade texterna finns som PDF-filer i tjänsten Pharmeuropa Online.

Innehållsförteckningen 

Ändrade och korrigerade texter (kommentarer) 

Pharmeuropa Online

Knowledge database

Nationellt farmakopématerial

Förteckningen över gällande monografier i det nationella farmakopématerialet har uppdaterats med de tillägg och ändringar som Europafarmakopéns supplement 9.8 förutsätter. Nya monografinamn (inkl. språkversioner) som lagts till i förteckningen 1.7.2019 eller som korrigerats/ändrats kan även ses i en separat pdf-dokument.

Europafarmakopén 

Nationellt farmakopématerial 

Namn på aktiva substanser och standardtermer

Förteckning över gällande monografier – 1.7.2019 gjorda ändringar/tillägg (pdf)

Förteckning över allmänna namn på läkemedelssubstanser (INN) - 28.6.2019 gjorda ändringar (pdf)

Läs mera:

EDQM News: Outcome of the 161th Session of the European Pharmacopoeia Commission

Beställningarna av Europafarmakopén:

EDQM Publications

Ytterligare information ges av

 • Piia Salo, avdelningschef, tfn 029 522 3433
 • Marjo-Riitta Helle, sektionschef, tfn 029 522 3320
 • E-postadresserna följer formen fornamn.efternamn@fimea.fi