Innehållspresentatör

null Begäran om utlåtande över utkast till föreskrift om insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskontrollavgift

Begäran om utlåtande över utkast till föreskrift om insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskontrollavgift

5.3.2019

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea har berett utkast till föreskrift om insamling av apotekens ekonomiska uppgifter och kvalitetskontrollavgift.

Vid förnyandet av föreskriften har det tidigare innehållet av föreskriften om kvalitetskontrollavgiften 1/2013 kontrollerats och ett nytt stycke gällande insamling av apotekens ekonomiska uppgifter lagts till. Föreskriften kommer att träda i kraft senare under våren 2019.

Enligt läkemedelslagen (395/1987) ska apotekare, Helsingfors universitetsapotek och Östra Finlands universitetsapotek lämna till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet de behövliga uppgifter som gäller inkomster och utgifter samt annars den ekonomiska ställningen när det gäller apoteksverksamheten samt annan affärsverksamhet som bedrivs i samma lokaler som apoteket.

Apoteken, inberäknat Helsingfors universitetsapotek och Östra Finlands universitetsapotek, partiaffärerna och läkemedelstillverkarna ska betala en kvalitetskontrollavgift till Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Skriftliga utlåtanden över utkastet till föreskriften ombeds senast den 29.3.2019.

Begäran om utlåtande

Utkast till föreskrift

 

Ytterligare information ges av

  • Anna von Bonsdorff-Nikander, överprovisor, tel. 029 522 3254
  • E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@fimea.fi.