Om Fimea

Brexit

Brexit i läkemedelsbranschen

Från och med att Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (nedan Storbritannien) lämnar Europeiska unionen den 31 januari 2020 inleds en övergångsperiod som pågår till utgången av 2020. Under övergångsperioden tillämpas rådande bestämmelser, som om Storbritannien fortfarande vore EU-medlem. Under årets lopp förhandlar EU och Storbritannien om sin framtida relation. På grund av den snäva tidtabellen för förhandlingarna kan det hända att vissa sektorer går in i ett avtalslöst läge den 1 januari 2021. Framför allt företag bör förbereda sig på detta.

Fimea har tillsammans med ministeriet samt andra myndigheter och aktörer förberett sig inför Brexit. Fimea har tillsammans med de övriga aktörerna inom läkemedelsbranschen kartlagt eventuella störningar i läkemedelsförsörjningen och riskerna i samband med dem. Åtgärder för att förebygga störningar har inletts i samarbete och dem vidtas kontinuerligt i intimt samarbete för att vi ska kunna garantera patienterna oavbruten vård.

Läs mera:

Information om brexit (Stadsrådets kansli)

Questions & answres: EU actions to prevent medicine shortages due to Brexit (EMA 31.1.2020) 

Brexit för innehavare av försäljnings­tillstånd

Gemensamma riktlinjer från kommissionen för att förebygga störningar i tillgången av läkemedel

Läkemedelsbranschen förberedd för Brexit

Innehavarna av försäljningstillstånd bör förbereda sig inför Brexit

Brexit medför förändringar även för kliniska prövningar

Förberett för Brexit inom den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen (stm.fi)

Försäljningstillstand

Withdrawal of the United Kingdom and EU rules for medicinal products for human use and veterinary medicinal products (EC 13.3.2020)