Brexit

Brexit i läkemedelsbranschen

Fimea har tillsammans med ministeriet samt andra myndigheter och aktörer förberett sig inför Brexit, Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen.

Fimea har tillsammans med de övriga aktörerna inom läkemedelsbranschen kartlagt eventuella störningar i läkemedelsförsörjningen och riskerna i samband med dem. Åtgärder för att förebygga störningar har inletts i samarbete.

Lägesbilden uppdateras och åtgärder vidtas kontinuerligt i intimt samarbete för att vi ska kunna garantera patienterna oavbruten vård.

Läs mera:

Information om brexit (Stadtrådets kansli)

Questions & answres: EU actions to prevent medicine shortages due to Brexit (EMA 26.3.2019)

Gemensamma riktlinjer från kommissionen för att förebygga störningar i tillgången av läkemedel

Läkemedelsbranschen förberedd för Brexit

Innehavarna av försäljningstillstånd bör förbereda sig inför Brexit

Brexit medför förändringar även för kliniska prövningar

Frågor och svar

Förberett för Brexit inom den sociala tryggheten och läkemedelsförsörjningen (stm.fi)

Försäljningstillstand