Produkt- och aktörsanmälningar till Eudamed

Aktörernas anmälningsskyldighet

Den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed) är en databas som Europeiska kommissionen har utvecklat och underhåller. Eudamed har som syfte att förbättra öppenheten och transparensen i fråga om de medicintekniska produkterna på EU-marknaden.

Observera att en del av aktörerna registrerar sig i Fimeas CERE-register, se webbplatsen under produkt- och aktörsanmälningar till CERE.

 

Ta kontakt

Anmälnings till Eudamed

Produkt- och aktörsanmälningar till Eudamed

Produkt- och aktörsanmälningar till Eudamed

Mer information

Produkt- och aktörsanmälningar till Eudamed