Medicintekniska produkter

Bedömning av överensstämmelse

Bedömning av överensstämmelse

Tillverkaren har ett urval olika tillvägagångssätt för att visa att en produkt överensstämmer med gällande krav. I statsrådets förordning beskrivs vilka förfaranden tillverkaren skall följa för att förse produkten med CE-märkning. För produkter avsedda för utvärdering av prestanda tillämpas det förfarandet som gäller dem.