Medicintekniska produkter

För tillverkare av in vitro-diagnostiska produkter

För tillverkare av in vitro-diagnostiska produkter

In vitro-diagnostik (IVD) betyder undersökning av medicinska prover, som tagits på en patient eller frisk person. Allmänt kan man tala om ”laboratorieundersökningar” och utrustning avsedd för detta.