Läkemedel med temporära specialtillstånd

Läkemedel med temporära specialtillstånd

Förteckning över läkemedelspreparat som saknar tillstånd enligt 21 § 1 mom. i läkemedelslagen men för vilka Fimea har beviljat temporärt specialtillstånd.

Preparat kan expedieras mot recept eller läkemedelsbeställning .

Överlåtare till förbrukning (apotek, filialapotek, sjukhusapotek, läkemedelspartiaffär och läkemedelsfabrik) ska bokföra de läkemedelspreparat som expedieras mot temporärt specialtillstånd. Bokföringen ska förvaras i 5 år.

Det är förbjudet att marknadsföra preparatet eller befrämja försäljningen på något annat sätt.

Läs mer: lakemedel_med_temporara_specialtillstand

Mer information

Inga sökresultat