För allmänhet

Influensavaccinerna

Influensavaccinerna

Influensavacciner som injiceras

De influensavacciner som används i Finland innehåller renade komponenter från fyra virusstammar. Influensavirusen odlas i befruktade hönsägg, renas, spjälkas och inaktiveras med formaldehyd. Närmare information om vaccinen finns i bipacksedeln för vaccinet. Bipacksedlarna hittas t.ex. på Fimeas läkemedelssöktjänst (på finska).

Vaccinerna innehåller delar av virus, inte hela virus. Vaccinet kan inte förorsaka influensa. Säsonginfluensavaccinerna som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet innehåller inte konserveringsmedel eller synergister för immunresponsen, dvs. adjuvans.

Handelsnamnet för influensavaccinen som injiceras och som Institutet för hälsa och välfärd (THL) delar ut säsongen 2020–2021 för alla från 6 månaders uppåt är Vaxigrip Tetra. Den åldersbaserade rekommendationen har utfärdats av den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor och THL.

Influensavaccin som ges som en nässpray

Till barn i åldern 24 månader - 6 år erbjuds i det nationella vaccinationsprogrammet, som alternativ till ett vaccin som injiceras, vaccinet Fluenz Tetra som administreras i form av en nässpray.

Skillnaden mellan detta vaccin och ett influensavaccin som injiceras är att det innehåller levande försvagade virus. Vaccinet kan inte ge upphov till influensa. Vaccinvirusen har förvagats så att de inte kan föröka sig i de varma förhållandena i de nedre luftvägarna. Virusen förökar sig i de övre luftvägarna och ger upphov till en försvarsreaktion i kroppen. Säsonginfluensavaccinerna som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet innehåller inte konserveringsmedel eller synergister för immunresponsen, dvs. adjuvans.

Virusstammar

Världshälsoorganisationen (WHO) fastställer och Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänner årligen de virusstammar som ska användas i vaccinet.

Följande virusstammar har använts vid tillverkningen av influensasäsongen 2020‒2021:

Vacciner som tillverkats i hensägg

 • A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 –liknande virusstam
 • A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) -liknande virusstam
 • B/Washington/02/2019 – liknande virusstam (Victoria-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013 – liknande virusstam (Yamagata-linjen)

Vacciner som tillverkats i cell eller recombinant vacciner

 • A/Hawaii/70/2019 (H1N1)pdm09 –liknande virusstam
 • A/Hong Kong/45/2019 (H3N2) –liknande virusstam
 • B/Washington/02/2019 –liknande virusstam (Victoria-linjen)
 • B/Phuket/3073/2013 –liknande virusstam (Yamagata-linjen)

För trivalenta vacciner WHO rekommenderar A (H1N1) pdm09, A(H3N2) och B/Victoria-linjen som listande ovan.

Vaccinet ger skydd även mot svininfluensa.

Från apoteken kan man med ett läkemedelsrecept köpa vacciner med flera olika handelsnamn. Virusstammarna i samtliga vacciner motsvarar de årligen uppdaterade internationella rekommendationerna.

Mer information om influensa, vaccinationer och rekommendationerna enligt det nationella vaccinationsprogrammet finns på THL:s webbplats. WHO:s webbplats ger den bästa bilden av det globala läget.

Privatpersoner får råd i frågor som berör det egna hälsotillståndet vid hälsovårdscentralen, rådgivning, företagshälsovården eller privata läkarstationer.

Mer information

Mer information

 • Kallio Antero
  Överläkare tel. 0295223446