Namngivning av influensavirusstammarna i influensavaccin

Influensavaccin: Namngivningen av virusstammarna i de årliga förändrings ansökningarna

Namngivning av influensavirusstammarna i influensavaccin

Anvisning till innehavaren av försäljningstillstånd for influensa vaccin

För att underlätta namngivning av influensavirusstammar i de årliga förändrings ansökningarna har riktlinjer för säsongen 2018/2019 sammanställts. Uppdaterade riktlinjer kommer årligen att publiceras på Fimea.fi sidorna.

TEMPLATE – TEMPLAATTI

Outer/immediate packaging – Ulkopakkaus – Ytterförpackning

 

English

 

Englanti

WHO recommended strains for 20XX/20XX season (northern hemisphere)

 

For example:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like virus

 

Finnish

 

Suomi

WHO:n suosituksen mukaiset kannat kaudelle 20XX/20XX (pohjoinen pallonpuolisko):

 

Ensisijainen kirjoitusasu: Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus

 

Toissijainen kirjoitusasu: X/XXXX/X/XXXX (X0X0) -kannan kaltainen virus

 

Ensisijaisella kirjoitusasulla vältetään suomen kielen yhdyssanaongelmat, mukaan lukien yhdysviivaongelmat.

 

Huomio! Maiden tai kaupunkien nimiä ei suomenneta, koska ne ovat tässä yhteydessä virusten nimikoodeja.

 

Swedish

 

Ruotsi

WHOs rekommenderade stammar för säsongen 20XX/20XX (norra halvklotet):

 

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-liknande stam

 

Summary of Product Characteristics and Package Leaflet – Valmisteyhteenveto ja Pakkausseloste – Produktresume och Bipacksedeln

English

 

Englanti

Template for season 20XX/20XX:

 

WHO/EU recommended strains followed by actual strains, for example:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like strain (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

 

This vaccine complies with the World Health Organization (WHO) recommendations (northern hemisphere) and EU recommendation for the 20XX/20XX season.

 

Finnish

 

Suomi

Templaatti kaudelle 20XX/20XX:

 

Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

tai

X/XXXX/X/XXXX (X0X0) -kannan kaltainen virus (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

 

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n suosituksen mukainen kaudelle 20XX/20XX.

 

Swedish

 

Ruotsi

Templat för säsongen 20XX/20XX:

 

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-liknande stam (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

 

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer (norra halvklotet) och EUs rekommendation för säsongen 20XX/20XX.

 

 

SEASON 2018/2019 – KAUSI 2018/2019
Outer/immediate packaging – Ulkopakkaus – Ytterförpackning

 

English

 

Englanti

WHO recommended strains for 2018/2019 season (northern hemisphere)3

 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -like virus

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) -like virus

B/Colorado/06/2017 -like virus (B/Victoria/2/87 lineage)

B/Phuket/3073/2013 -like virus (B/Yamagata/16/88 lineage)

 

Finnish

 

Suomi

WHO:n suosituksen mukaiset kannat kaudelle 2018/2019 (pohjoinen pallonpuolisko):

 

Kannan A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 kaltainen virus

Kannan A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) kaltainen virus

Kannan B/Colorado/06/2017 kaltainen virus (B/Victoria/2/87 -linja)

Kannan B/Phuket/3073/2013 kaltainen virus (B/Yamagata/16/88 -linja)

WHO:n suosituksen mukaiset kannat kaudelle 2018/2019 (pohjoinen pallonpuolisko):

 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -kannan kaltainen virus

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) -kannan kaltainen virus

B/Colorado/06/2017 -kannan kaltainen virus (B/Victoria/2/87 -haara) 

B/Phuket/3073/2013 -kannan kaltainen virus (B/Yamagata/16/88 -haara)

 

Swedish

 

Ruotsi

WHOs rekommenderade stammar för säsongen 2018/2019 (norra halvklotet):

 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -liknande stam

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) -liknande stam

B/Colorado/06/2017 -liknande stam (B/Victoria/2/87 -linjen)

B/Phuket/3073/2013 -liknande stam (B/Yamagata/16/88 -linjen)

 

Summary of Product Characteristics and Package Leaflet – Valmisteyhteenveto ja Pakkausseloste – Produktresume och Bipacksedeln

English

 

Englanti

Examples for the 2018/2019 season:

 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09-like strain (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180A)

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) -like strain (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104)

B/Colorado/06/2017 -like strain (B/Maryland/15/2016, wild type)

B/Phuket/3073/2013 -like strain (B/Phuket/3037/2013, wild type)

 

 

This vaccine complies with the World Health Organization (WHO) recommendations (northern hemisphere) and EU recommendation for the 2018/2019 season.

 

Finnish

 

Suomi

Esimerkkejä kaudelle 2018/2019:

 

Kannan A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 kaltainen virus (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180A)

Kannan A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) kaltainen virus (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104)

Kannan B/Colorado/06/2017 kaltainen virus (B/Maryland/15/2016, villityyppi)

Kannan B/Phuket/3073/2013 kaltainen virus (B/Phuket/3037/2013, villityyppi)

 

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n suosituksen mukainen kaudelle 2018/2019.

 

 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -kannan kaltainen virus (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180A)

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) -kannan kaltainen virus (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104)

B/Colorado/06/2017 -kannan kaltainen virus (B/Maryland/15/2016, villityyppi)

B/Phuket/3073/2013 -kannan kaltainen virus (B/Phuket/3037/2013, villityyppi)

 

 

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n suosituksen mukainen kaudelle 2018/2019.

 

Swedish

 

Ruotsi

Exempel för säsongen 2018/2019:

 

A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09 -liknande stam (A/Singapore/GP1908/2015, IVR-180A)

A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2) -liknande stam (A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016, NIB-104)

B/Colorado/06/2017 -liknande stam (B/Maryland/15/2016, vildtyp)

B/Phuket/3073/2013 -liknande stam (B/Phuket/3037/2013, vildtyp)

 

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer (norra halvklotet) och EUs rekommendation för säsongen 2018/2019.

 

Portlet för listning av kontaktinformation