Försäljningstillstånd

Namngivning av influensavirusstammarna i influensavaccin

Namngivning av influensavirusstammarna

Influensavaccin: Namngivningen av virusstammarna i de årliga förändrings ansökningarna

Anvisning till innehavaren av försäljningstillstånd for influensa vaccin

För att underlätta namngivning av influensavirusstammar i de årliga förändrings ansökningarna har riktlinjer för säsongen 2020/2021 sammanställts. Uppdaterade riktlinjer kommer årligen att publiceras på Fimea.fi sidorna.

Influenssarokotetaulukko

TEMPLATE – TEMPLAATTI

Outer/immediate packaging – Ulkopakkaus – Ytterförpackning

 

English

 

Englanti

WHO recommended strains for 20XX/20XX season (northern hemisphere)

 

For example:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like virus

 

Finnish

 

Suomi

WHO:n suosituksen mukaiset kannat kaudelle 20XX/20XX (pohjoinen pallonpuolisko):

 

Ensisijainen kirjoitusasu: Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus

 

Toissijainen kirjoitusasu: X/XXXX/X/XXXX (X0X0) -kannan kaltainen virus

 

Ensisijaisella kirjoitusasulla vältetään suomen kielen yhdyssanaongelmat, mukaan lukien yhdysviivaongelmat.

 

Huomio! Maiden tai kaupunkien nimiä ei suomenneta, koska ne ovat tässä yhteydessä virusten nimikoodeja.

 

Swedish

 

Ruotsi

WHOs rekommenderade stammar för säsongen 20XX/20XX (norra halvklotet):

 

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-liknande stam

 

Summary of Product Characteristics and Package Leaflet – Valmisteyhteenveto ja Pakkausseloste – Produktresume och Bipacksedeln

English

 

Englanti

Template for season 20XX/20XX:

 

WHO/EU recommended strains followed by actual strains, for example:

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-like strain (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

 

This vaccine complies with the World Health Organization (WHO) recommendations (northern hemisphere) and EU recommendation for the 20XX/20XX season.

 

Finnish

 

Suomi

Templaatti kaudelle 20XX/20XX:

 

Kannan X/XXXX/X/XXXX (X0X0) kaltainen virus (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

tai

X/XXXX/X/XXXX (X0X0) -kannan kaltainen virus (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

 

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n suosituksen mukainen kaudelle 20XX/20XX.

 

Swedish

 

Ruotsi

Templat för säsongen 20XX/20XX:

 

X/XXXX/X/XXXX (X0X0)-liknande stam (X/XXXX/X/XXXX, XXX-XXX)

 

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer (norra halvklotet) och EUs rekommendation för säsongen 20XX/20XX.

 

 

SEASON 2020/2021 – KAUSI 2020/2021
Outer/immediate packaging – Ulkopakkaus – Ytterförpackning

 

English

 

Englanti

WHO recommended strains for 2020/2021 season (northern hemisphere)3

 

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus

B/Washington/02/2019 -like virus

B/Phuket/3073/2013 -like virus

 

 

Finnish

 

Suomi

WHO:n suosituksen mukaiset kannat kaudelle 2020/2021 (pohjoinen pallonpuolisko):

 

Kannan A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 kaltainen virus

Kannan A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) kaltainen virus

Kannan B/Washington/02/2019 kaltainen virus

Kannan B/Phuket/3073/2013 kaltainen virus

 

Swedish

 

Ruotsi

WHOs rekommenderade stammar för säsongen 2020/2021 (norra halvklotet):

 

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 -liknande stam

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) -liknande stam

B/Washington/02/2019 -liknande stam

B/Phuket/3073/2013 -liknande stam

 

 

Summary of Product Characteristics and Package Leaflet – Valmisteyhteenveto ja Pakkausseloste – Produktresume och Bipacksedeln

English

 

Englanti

An example for egg-propagated inactivated vaccines for the 2020/2021 season:

 

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09-like virus (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909)

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2)-like virus (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)

B/Washington/02/2019 -like virus (B/Washington/02/2019, wild-type)

B/Phuket/3073/2013 -like virus (B/Phuket/3073/2013, wild type)

 

 

This vaccine complies with the World Health Organization (WHO) recommendations (northern hemisphere) and EU recommendation for the 2020/2021 season.

 

Finnish

 

Suomi

Esimerkkejä kananmunissa tuotetuille inaktivoiduille rokotteille 2020/2021:

 

Kannan A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 kaltainen virus (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909)

Kannan A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) kaltainen virus, (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)

Kannan B/Washington/02/2019 kaltainen virus, (B/Washington/02/2019, villityyppi)

Kannan B/Phuket/3073/2013 kaltainen virus, (B/Phuket/3073/2013, villityyppi)

 

Rokote on Maailman terveysjärjestön (WHO) suosituksen (pohjoinen pallonpuolisko) ja EU:n suosituksen mukainen kaudelle 2020/2021.

 

Swedish

 

Ruotsi

Exempel för säsongen 2020/2021 på vacciner som tillverkats i hensägg:

 

A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1)pdm09 –liknande stam (A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019, CNIC-1909)

A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2) –liknande stam (A/Hong Kong/2671/2019, IVR-208)

B/Washington/02/2019 –liknande stam (B/Washington/02/2019, vild typ)

B/Phuket/3073/2013 –liknande stam (B/Phuket/3073/2013, vild typ)

 

Detta vaccin överensstämmer med Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer (norra halvklotet) och EUs rekommendation för säsongen 2020/2021.

 

 

Portlet för listning av kontaktinformation

Portlet för listning av kontaktinformation

  • Ruso Nina
    Forskningskoordinator tel. 0295223400