Namn på aktiva substanser och standardtermer

Namn på aktiva substanser och standardtermer

En förteckning över allmänna namn på läkemedelssubstanser (INN) som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO)

De allmänna namnen på läkemedelssubstanser, INN-namn (Recommended International Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances), som rekommenderas av Världshälsoorganisationen (WHO) används i allmänhet i läkemedelspreparatens bipacksedlar, farmakopéerna, litteratur om läkemedel samt i förteckningar över varukoder. Den kumulativa INN-förteckningen innehåller alla de allmänna namn på läkemedelssubstanser som WHO rekommenderar i alfabetisk ordning på engelska. Nyligen tilläggda namn finns markerade med röd färg i listan.

Monografinamnen i Europafarmakopén

En förteckning över gällande monografier innehåller alla monografier som iakttas i Finland. Monografinamnet ingår i förteckningen på engelska, latin, finska och svenska. Namnen på homeopatiska preparat har separerats och samlats i en egen helhet i slutet av förteckningen över monografinamn. De homeopatiska preparaten ges namn på engelska, latin, svenska och finska och ett inofficiellt allmänt namn på finska och svenska. Nyligen tilläggda monografier finns markerade med röd färg i listan.

Standardtermer

Läkemedelspreparatens läkemedelsform, doseringssätt och förpackningar ska uppges med de standardtermer som Europeiska farmakopékommissionen har godkänt. Termerna har definierats på engelska och de har officiella översättningar på medlems- och observatörsländernas språk.

Från och med 1.1.2016 finns alla godkända standardtermer inklusive definitioner och översättningar i databasen Standard Terms som administreras av EDQM. Databasen är öppen och gratis för alla användare efter registrering. Registreringen görs via EDQM:s webbplats.