För allmänhet

Vad är ett läkemedel?

Vad är ett läkemedel?

Läkemedel

Läkemedel är en produkt som består av olika ämnen och med vilken man strävar efter att bota en sjukdom eller att lindra sjukdomens symtom. En del av läkemedlen bidrar till att förebygga sjukdom. Sådana är t.ex. vaccinationer.

Det finns många slags läkemedel och de finns i olika form. Oftast tas läkemedlet via munnen. Tabletter, kapslar och orallösningar löses upp i magsäcken och frigör där de aktiva substanserna. Vissa läkemedel injiceras under huden eller doseras direkt i venen. Även olika slag av droppar, sprayer och krämer är läkemedel. Läkemedlet kan också ges i form av t.ex. stolpiller eller i pulverform.

Egenvårdsläkemedel

En del av läkemedlen är egenvårdsläkemedel som fås från apoteket utan recept. Med egenvårdsläkemedel behandlas lindriga och kortvariga symtom som inte kräver läkarbesök. Egenvårdsråd fås från apoteken och hälso- och sjukvården.

Egenvårdsläkemedlen är inte lämpliga för alla. Vissa långvariga sjukdomar, t.ex. lever- och njursjukdomar kan utgöra ett hinder för att använda läkemedlen.  På samma sätt som för receptbelagda läkemedel samverkar även egenvårdsläkemedlen med andra läkemedel Vid valet av egenvårdsläkemedel lönar det sig därför att berätta om sina symtom och deras eventuella orsaker så exakt som möjligt, vilka erfarenheter man har av tidigare använda läkemedel, vilka andra läkemedel man använder och om man är allergisk mot något läkemedel eller en läkemedelssubstans.

Receptbelagt läkemedel

Med receptbelagt läkemedel avses ett läkemedel som fås endast på läkarordination. Recepten är elektroniska. Receptbelagda läkemedel är alltid personliga. En sjukdom som behandlas med ett receptbelagt läkemedel kräver en diagnos som fastställs av en läkare. Doseringen fastställs alltid individuellt, eftersom samma läkemedel kan ha olika effekt på olika människor. Receptbelagda läkemedel är i allmänhet i kraft i två år. Om läkemedlet fortfarande behövs efter att receptet gått ut, kan läkaren förnya receptet.

Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel som syftar till att komplettera kosten. Kosttillskott kan innehålla vitaminer eller mineralämnen eller andra ämnen som har en näringsmässig eller fysiologisk effekt. Sådana kan bland annat vara fibrer, aminosyror, näringsfetter, fettsyror och kolhydrater samt växter, örter eller mikrober. Eftersom kosttillskotten är livsmedel, säljs de i regel i livsmedelsbutiker och i hälsokostaffärer. Uppge alltid för läkaren eller på apoteket om du använder kosttillskott, eftersom också de kan samverka med läkemedel. Kosttillskotten ersätter inte en mångsidig och hälsosam kost.