Smärtstillande medel

Smärtstillande medel

Egenvårdsläkemedel är endast avsedda för tillfällig behandling och kortvarig användning.

Smärtor som pågår länge, förvärras eller upprepas ofta ska behandlas av en läkare. En läkare kan utreda orsaken till smärtorna och ge bästa möjliga vård.

Acetylsalicylsyra, ibuprofen och ketoprofen är icke receptbelagda antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel. Paracetamol är även effektivt mot värk och feber, men i vissa fall (t.ex. menssmärtor) kan verkan vara mindre än hos antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel.

Undvik överlappande användning

Det förekommer inga väsentliga skillnader i effekten eller biverkningarna hos receptbelagda läkemedel och egenvårdsläkemedel. Alla antiinflammatoriska värkmediciner lindrar smärta och sänker feber i samma utsträckning. Läkemedlen påverkar alltid hela kroppen, ett läkemedel som tas mot smärtor i knät hjälper även mot huvudvärk och förkylningssymtom.

Man ska inte använda flera antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel eller värk- och influensaläkemedel samtidigt. Eftersom alla antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel har samma verkan, ger samtidig användning av olika preparat inte större effekt men möjligheten för biverkningar ökar.

Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel orsakar skador på slemhinnorna i magen eller tarmsystemet på grund av att läkemedlen minskar mängden ämnen som skyddar slemhinnan. Risken för allvarliga biverkningar ökar när dosen av antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel ökar. Därför är det viktigt att du inte överskrider de rekommenderade doserna och inte tar flera värkmediciner samtidigt.

Paracetamol är den magvänligaste värkmedicinen. Paracetamoldosen enligt anvisningen får aldrig överskridas eftersom överdoser eller kontinuerlig långvarig användning kan orsaka allvarliga skador på levern. Läs alltid doseringsanvisningen i bipacksedeln och var speciellt noggrann när du ger paracetamol till barn.

Acetylsalicylsyra (”aspirin”) rekommenderas inte som primär febermedicin för barn eftersom det i sällsynta fall kan orsaka Reyes syndrom. Reyes syndrom är en sällsynt och allvarlig sjukdom som skadar hjärnan och levern. Orsaken till sjukdomen misstänks vara en virusinfektion under vilken används acetylsalicylsyra. Av den orsaken rekommenderas läkemedlet inte för barn under 12 år.