För allmänhet

Läkemedel och kosttillskott

Läkemedel och kosttillskott

Läkemedelspreparat är preparat som är avsedda för behandling, lindring eller förebyggande av en sjukdom eller dess symtom.

För övervakningen av dem svarar Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea. Näringstillskott är livsmedel vars syfte är att komplettera en frisk människas normala diet. Livsmedelstillsynsmyndigheterna i kommunerna svarar för övervakningen av kosttillskott och övriga livsmedel.

Kosttillskott påminner till utseendet om läkemedel: de kan vara t.ex. preparat som tas i form av tabletter, kapslar, pulver eller droppar. De kan bland annat innehålla vitaminer, mineraler, fibrer, fettsyror, mikrober (t.ex. laktobacill- och bifidobakteriestammar) och medicinalväxtextrakt.

Samma medicinalväxt som används i ett växtbaserat läkemedel kan användas i mindre mängder och för olika syften till exempel i mat, kosttillskott och kosmetika. I talspråk används ofta det vidare begreppet naturprodukter för produkter av denna typ. Försäljningskanalerna för kosttillskott är inte begränsade och produkterna säljs på samma ställen som andra livsmedel, exempelvis i mataffärer, naturkostaffärer, gym, skönhetssalonger, apotek och till och med på servicestationer.

Kosttillskott är inte läkemedel

Tillverkningsämnen som används i kosttillskott får inte ha medicinala verkningar och det är inte tillåtet att påstå att de har egenskaper som förebygger, behandlar eller botar sjukdomar hos människor.

Kosttillskott får marknadsföras endast med kost- och hälsopåståenden som har utvärderats av Europeiska livsmedelsmyndigheten och godkänts av Europeiska gemenskapen. Följande påståenden kan till exempel användas för kosttillskott som innehåller kalcium: ’Innehåller kalcium’ eller ’Kalcium är nödvändigt för normal växt och utveckling av barnens benstomme’.

Läkemedlen kommer ut på marknaden via läkemedelsmyndigheternas förhandsövervakning. Detta betyder att effekten, säkerheten och kvaliteten hos läkemedelspreparat som säljs har utvärderats och godkänts. Kosttillskotten däremot kommer ut i handeln som livsmedel och i likhet med övriga livsmedel har de ingen förhandsövervakning. Till Livsmedelsverket ska dock göras en anmälan om inledning av försäljning av kosttillskott. Kosttillskottens kvalitet övervakas i efterhand.

I likhet med övriga kosttillskott övervakas även kosttillskott av livmedelstillsynsmyndigheterna i kommunerna. Livsmedelsverket planerar, styr och utvecklar övervakningen. Evira ingriper i försäljningen av en enskild produkt om det finns orsak att tro att produkten är skadlig för hälsan eller i övrigt strider mot lagstiftningen. Om det förekommer misstankar om en produkts säkerhet är försäljaren eller tillverkaren av kosttillskottet skyldig att dra produkten bort från marknaden. Det är i första hand tillverkaren som svarar för kosttillskottens kvalitet, men även försäljaren ska säkerställa att märkningarna och produktens sammansättning följer lagen.

Informera din läkare om vilka kosttillskott du använder

Vissa kosttillskott kan ha en inverkan på samtidig läkemedelsbehandling. Diskutera alltid användningen av kosttillskott med din läkare om du använder även andra läkemedel. Barn och åldringar samt kroniskt sjuka patienter kan vara speciellt utsatta för en samverkan av både kosttillskott och läkemedel och för risker i samband med överdosering.

Enligt rekommendationen ska du upphöra med att ta kosttillskott senast en vecka före en planerad operation eller narkos, om inte läkaren ger andra råd. En del kosttillskott kan orsaka en samverkan tillsammans med anestesimedel medan andra i sin tur kan öka risken för blödningar under och efter en operation.

Finländska rekommendationer om användningen av kosttillskott

I de nyaste finländska och nordiska kostrekommendationerna konstateras att vitamin- och mineralpreparat kan vara nödvändiga i vissa faser av livet och för specialgrupper när en mångsidig kost inte ensam är tillräcklig. Fortgående användning av kosttillskott på befolkningsnivå anses inte vara nödvändig.