För allmänhet

Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?

Känner du till målen för din läkemedelsbehandling?

För att du ska få ut bästa möjliga nytta av din läkemedelsbehandling ska du för varje läkemedel som du använder ta reda på för vilket ändamål läkemedlet används och hur länge det är meningen att fortsätta med användningen av det. Du kan också kontrollera hur bra din läkemedelsbehandling går med hjälp av åtta frågor (på finska).

EAPK-minnesregeln hjälper till i uppföljning av läkemedelsbehandling. EAPK kommer från orden E=effekt, A=användning, P=problem och K=kontroller. Läkemedelsanvändare kan även själv fundera över dessa frågor.

Känn igen och följ upp verkningarna av din läkemedelsbehandling

Det här ska du känna till om din läkemedelsbehandling

 • Hur uppföljs verkningarna av läkemedelsbehandlingen?
 • Vad är målet med läkemedelsbehandlingen (t.ex. tillfrisknande från sjukdom, symtomen försvinner eller handlingsförmågan förbättras)
 • Kan du själv observera verkningen?
 • Är det nödvändigt att följa upp läkemedlets verkning till exempel genom laboratorieprover?
 • Hur snabbt är läkemedlet avsett att börja verka?
 • När ska du kontakta en läkare om läkemedlet inte börjar verka?

Berätta om läkemedlets verkningar till den behandlande läkaren.

Känn igen och följ upp bi- eller samverkningar av läkemedelsbehandling eller övriga problem

Det här ska du känna till om din läkemedelsbehandling

 • Ger läkemedlet upphov till förbigående biverkningar i början av användningen?
 • Vilka biverkningar är sådana att du omedelbart ska ta kontakt med den behandlande läkaren
 • Kan du själv göra något för att förebygga eller lindra biverkningarna?
 • Kan det nya läkemedlet användas tillsammans med andra läkemedel?

Berätta för den behandlande läkare om biverkningarna och övriga problem som läkemedlet orsakar sig.

Gå regelbundet på överenskommen kontroll på hälsovården.

 • Situationen för långtidssjuka bör följas upp regelbundet.
 • Äldre personers medicinering bör kontrolleras på läkarmottagning minst en gång per år.