Förvaring av läkemedel

Förvaring av läkemedel

På läkemedelsförpackningarna finns det många slags märkningar. En av de viktigaste märkningarna ansluter sig till förvaringen. Rätt förvaring är en förutsättning för att läkemedlet ska fungera.

Förvaring av läkemedel

Läkemedlets förpackning har alltid anvisningar om hur läkemedlet ska förvaras. Vanligtvis förvaras läkemedlet i rumstemperatur, men vissa läkemedel kräver förvaring i kylskåp. Läkemedel som förvaras i rumstemperatur kan emellertid vara ljuskänsliga och då är det bästa stället att förvara läkemedlet ett medicinskåp eller en hylla, där temperaturen är lämplig (under 25 grader), och där förpackningen inte exponeras för solljus eller fukt. Badrummet är således inte det rätta stället för ett medicinskåp.

Läkemedlens förvaringsanvisningar och dateringar grundar sig på studier. Läkemedel som förvaras enligt anvisningarna är trygga att använda. För kall eller varm temperatur, solljus eller mycket fukt kan försvaga eller förstärka läkemedlets effekt.

Läkemedlen kan således föråldras före dateringen, såvida de inte förvaras på ändamålsenligt sätt.  Särskilt då man reser lönar det sig att fästa uppmärksamhet vid transporttemperaturerna. Kom ihåg att packa läkemedlen i handbagaget, så är det lättare att ha koll på temperaturen. Tips för resa finns här.

Föråldrade läkemedel är alltid oförutsägbara

Ett föråldrat läkemedel kan se normalt ut, men i många fall har läkemedlets effekt försvagats. I fråga om vissa läkemedel kan de gå tvärtom och läkemedlets effekt kan förstärkas.  Det kan i värsta fall orsaka fara, t.ex. förgiftning.

Man kan inte bedöma läkemedlets effekt genom att titta eller lukta på det. Därför är det viktigt att använda läkemedel som ännu inte har gått ut och som förvarats i enlighet med anvisningarna på förpackningen. Föråldrade läkemedel ska förstöras på relevant sätt. Anvisningar om hur man förstör läkemedel finns här.