För allmänhet

Förstöring av läkemedel

Förstöring av läkemedel

 

Läkemedelsavfall uppstår både i hushållen och inom hälso- och sjukvården. Till läkemedelsavfall räknas alla oanvända eller föråldrade läkemedel eller sådana läkemedel vars användning har förbjudits av en myndighet, läkemedelstillverkare, innehavare av försäljningstillstånd eller registrering.

Läkemedelsavfall utgör alltid farligt avfall (problemavfall) som ska förstöras på rätt sätt. Kontrollera innehållet i ditt läkemedelsskåp och förstör läkemedelsavfallet i enlighet med dessa anvisningar.

Kontroll av läkemedelsskåp och förstörande av läkemedelsavfall

  • Kontrollera innehållet i ditt läkemedelsskåp regelbundet och avlägsna föråldrade eller oanvända läkemedel.
  • Ta bort etiketterna med bruksanvisningar från receptbelagda läkemedel på grund av dataskydd.
  • Ta gamla eller oanvända tabletter och kapslar ut ur originalförpackningarna, lägg dem i en genomskinlig plastpåse som du för till apoteket
  • För läkemedel i flytande form, krämer och aerosolburkar i deras egna förpackningar till apoteket. Försäkra dig om att flytande läkemedel inte läcker.
  • För läkemedel som innehåller jod och febertermometrar med kvicksilver till apoteket separat från övrigt läkemedelsavfall.
  • Lämna tillbaka läkemedelsavfall som innehåller cytostatika (läkemedel som används vid cancerbehandling och exempelvis preparat som innehåller metotrexat) i en separat plastpåse och i deras originalförpackningar.
  • Lämna tillbaka sprutor och nålar separat från läkemedelsavfall, till exempel förpackade i en plastflaska eller en glasburk.
  • Släng aldrig läkemedelsavfall i ett kärl för blandavfall eftersom de kan hamna inom räckhåll för barn.
  • Spola aldrig ner läkemedelsavfall i avloppet, eftersom läkemedelssubstanserna kan påverka jordmånen och mikrobarterna i vattnet eller floran och faunan om de kommer ut i miljön.
  • Returnera alltid läkemedelsavfall till apoteket eller till en mottagningsplats som upprätthålls av kommunen. Dessa anvisningar gäller även när du lämnar läkemedelsavfall tillbaka till kommunens mottagningsplats.

Du får mer information om förstörelse av läkemedelsavfall på apoteket.