För allmänhet

Bipacksedeln

Bipacksedeln

Bipacksedeln är ett för användaren avsett meddelande om läkemedlet och rätt användning av det.

Den baserar sig på uppgifterna i produktresumén som är avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal. Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet godkänner uppgifterna i produktresumén och bipacksedeln i samband med beviljandet av försäljningstillstånd och registrering av ett läkemedelspreparat.

Olika läkemedelsföretag kan betona olika saker och därför kan det finnas något varierande information om läkemedlet i bipacksedeln till preparat som innehåller samma verksamma ämne. Uppgifterna ska dock grunda sig på undersökningar och därför kan bipacksedeln betraktas som en tillförlitlig källa till grundläggande information.

För att läsa och skriva ut bipacksedlarna behövs programmet Adobe Acrobat Reader, som vid behov kan hämtas från Adobes webbplats.