Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling

Många saker måste beaktas då man använder läkemedel. Handboken med anvisningar för trygg läkemedelsbehandling innehåller viktiga råd om hur man använder läkemedel på ett tryggt sätt. Observera, att den svenskspråkiga versionen av Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbuken har inte skrivits med lättläst språk, som den finska versionen.

Med hjälp av checklistan för en lyckad läkemedelsbehandling kan du försäkra dig om att din läkemedelsbehandling är i skick. Checklistan är avsedd för läkemedelsanvändare över 65 år. Om du svarat ”ja” eller ”kan inte säga” på flera av frågorna eller om ifyllandet av checklistan väcker frågor, kontakta apoteket, en läkare eller skötare.

Läs mer

Anvisningar för trygg läkemedelsbehandling -handbuken (pdf)

Checklistan för en lyckad läkemedelsbehandling. Med hjälp av åtta frågor kan du försäkra dig om att din läkemedelsbehandling är i skick (på finska)