För allmänhet

Lättlästa sammanfattningar

Sammanfattningar

Fimeas lättlästa sammanfattningar är riktade till alla som behöver läkemedelsinformation och speciellt till personer som har svårigheter att läsa eller förstå allmänspråket. Sådana användargrupper är exempelvis personer med funktionsnedsättningar, minnesstörningar eller hjärnförlamning samt personer som har ett annat modersmål än finska eller svenska.

LL-Center har beviljat texterna symbolen för lättläst text som en garanti för att de är lättlästa. Lättläst text är anpassad till innehåll, ordval och struktur så att den är lättare att läsa och förstå än allmänspråket.

Sammanfattningar

Behandling av depression – jämförelse mellan depressionsläkemedlen escitalopram och citalopram (pdf)

Behandling av förmaksflimmer – jämförelse mellan de blodförtunnande läkemedlen dabigatran och warfarin (pdf)

Behandling av typ 1-diabetes – jämförelse mellan glargininsulin och detemirinsulin samt NPH-insulin (pdf)
Behandling av typ 2-diabetes – jämförelse mellan glargininsulin och detemirinsulin samt NPH-insulin (pdf)

Biologiska läkemedel och biosimilarer (pdf)