För allmänhet

Läkemedelsskador

Läkemedelsskador

Syftet med en läkemedelsskadeförsäkring är att ersätta överraskande biverkningar som har orsakats användare av läkemedel som är till salu eller har överlåtits till användning i Finland. På webbplatsen för läkemedelsskadeförsäkringen finns en beskrivning av hur man kan ansöka om finansiell ersättning för en läkemedelsskada av Finska ömsesidiga läkemedelsskadebolaget. På sidorna beskrivs ytterligare vilket slag av skador som ersätts och vilken ersättning som kan betalas. På webbplatsen ingår även anvisningar för ifyllande av en skadeanmälningsblankett.

Patientombudsmännen bistår vid behov i anhängiggörandet av läkemedelsskadeärenden. Om du behöver hjälp eller råd gällande läkemedelsskador ska du vända dig till din patientombudsman.