För allmänhet

Läkemedelssinteraktioner

Läkemedelssinteraktioner

När läkemedel används samtidigt kan de antingen förstärka eller försvaga varandras effekt i skadlig utsträckning. Även egenvårdsläkemedel, växtbaserade läkemedelspreparat, naturpreparat och vissa livsmedel (t.ex. grapejuice, mjölk) kan ha betydande interaktioner med andra läkemedel. Alkohol kan förstärka alltför mycket effekten hos läkemedel som inverkar förlamande på det centrala nervsystemet (exempelvis sömnmedel och lugnande läkemedel, starka smärtstillande läkemedel) och därför är det skäl att undvika samtidig användning av alkohol med dessa läkemedel.

Åldringar och multisjuka patienter använder ofta samtidigt många läkemedel och därför är det sannolikare att skadliga interaktioner förekommer hos dem än hos andra.

Alla läkemedelsförpackningar innehåller en bipacksedel som ger information om de viktigaste faktorerna med tanke på användning av läkemedlet. Även de viktigaste av eventuella biverkningar nämns. På grund av risken för interaktioner är det speciellt viktigt att patienten berättar för den behandlande läkaren om alla läkemedel som hen använder, även receptfria egenvårdsläkemedel och växtbaserade läkemedel och naturpreparat. Fråga gärna om läkemedlens kompatibilitet på apoteket.