En svart triangel

En svart triangel

Europeiska unionen har börjat använda ett nytt förfarande för märkning av läkemedel som läkemedelsövervakningsmyndigheterna övervakar speciellt noggrant. Dessa läkemedel är sådana som ska övervakas ytterligare. Det finns mindre information om läkemedel som blir föremål för ytterligare övervakning än om andra läkemedel till exempel på grund av att de är nya eller det finns begränsad information om långvarig användning av dem.

Dylika läkemedel känns igen på den svarta liksidiga triangeln med spetsen nedåt som finns på bipacksedeln och i produktresumén.

Yrkesutbildad personal inom hälso- och sjukvården samt patienter ombes meddela särskilt om misstänkta biverkningar i samband med de läkemedel som är föremål för utökad övervakning.