För allmänhet

Upprätta en egen läkemedelslista

Upprätta en egen läkemedelslista

Ha alltid med dig aktuell information om de läkemedel som du använder, inklusive receptbelagt läkemedel, egenvårdsläkemedel, växtbaserade preparat, kosttillskott och vacciner.

I läkemedelslistan beskrivs även läkemedlets användningssyfte och dosering. Listan kan administreras på papper eller elektroniskt – formatet spelar inte någon roll.

En läkemedelslista kan vara…

  • en handskriven lista på papper eller till exempel på en patientorganisations blankett
  • en sammanfattning av receptmediciner kompletterad med egenvårdsläkemedel och kosttillskott – En sammanfattning av dina receptmediciner kan du få på mottagningen eller apoteket eller skriva ut den själv på Mina Kanta-sidor. Kontrollera att listan innehåller endast de mediciner som du faktiskt använder.
  • en lista skriven på dator, t.ex. i nättjänsten www.laakekortti.fi
  • en läkemedelslista i en app som laddats ner i smarttelefonens appbutik.

Upprätthåll en enda aktuell lista. Uppdatera läkemedelslistan alltid då doseringen ändras, ett läkemedel avslutas eller du börjar använda ett nytt läkemedel, eller då du börjar använda ett receptfritt preparat. Du kan be om hjälp med att skriva din läkemedelslista hos hälso- och sjukvården eller på apoteket.

Läkemedelslista video