Läkemedelslista

Läkemedelslista

Läkemedelslistan är en uppdaterad lista på alla de läkemedel som du använder. I listan antecknas förutom receptbelagda läkemedel och vaccinationer även eventuella egenvårdsläkemedel och kosttillskott. I listan antecknas läkemedlets namn, styrka, dos och användningsändamål (indikation).

Läkemedelslistan kan skrivas ut på papper. Den kan t.ex. skrivas ut på apoteket eller vid hälsovårdscentralen. Läkemedelslistan kan också vara elektroniskt, t.ex. en mobilapplikation. På Mina Kanta-sidorna kan du också få ett sammandrag av de receptbelagda läkemedlen som du använder. Oberoende i vilken form listan är, kom ihåg att uppdatera den alltid då det sker ändringar i din medicinering.

Läkemedelslistan är viktig, eftersom uppdaterad information om dina läkemedel inte alltid finns i datasystemen. Uppgifter om egenvårdsläkemedel eller kosttillskott lagras inte i patientdatasystemen fastän de kan ha samverkningar med receptbelagda läkemedel. Elektroniska recept kan också finnas på läkemedel som du inte längre använder. Därför är det viktigt att ha läkemedelslistan med sig så att den är lättillgänglig. På så sätt kan samverkningar eller biverkningar av nya läkemedel säkerställas.

Läkemedelslistan utgör en trygghet också i situationer där du inte själv kan berätta om din medicinering. Med hjälp av läkemedelslistan känner du också själv bättre till dina läkemedel och deras indikationer. Förutom din egen lista är det bra att påminna och se till att också dina anhöriga har en uppdaterad läkemedelslista.