För allmänhet

Läkemedelslista

Läkemedelslista

Läkemedelslistan är en uppdaterad lista på alla de läkemedel som du använder. I listan antecknas förutom receptbelagda läkemedel och vaccinationer även eventuella egenvårdsläkemedel och kosttillskott. I listan antecknas läkemedlets namn, styrka, dos och användningsändamål (indikation).

Läkemedelslistan är viktig, eftersom uppdaterad information om dina läkemedel inte alltid finns i datasystemen. Uppgifter om egenvårdsläkemedel eller kosttillskott lagras inte i patientdatasystemen fastän de kan ha samverkningar med receptbelagda läkemedel. Elektroniska recept kan också finnas på läkemedel som du inte längre använder. Medicineringsuppgifterna överförs inte alltid elektroniskt när man förflyttar sig från ett vårdställe till ett annat. Därför är det viktigt att ha läkemedelslistan med sig så att den är lättillgänglig. På så sätt kan samverkningar eller biverkningar av nya läkemedel säkerställas.

Läkemedelslistan utgör en trygghet också i situationer där du inte själv kan berätta om din medicinering. Med hjälp av läkemedelslistan känner du också själv bättre till dina läkemedel och deras indikationer. Förutom din egen lista är det bra att påminna och se till att också dina anhöriga har en uppdaterad läkemedelslista.