För allmänhet

TroppiOppi -spelet

TroppiOppi -spelet

Vad ska man göra när man har huvudvärk eller febern stiger? Vilka alla åkommor kan botas med att motionera och äta? I TroppiOppi-spelet får du dra på dig en virtuell läkarrock och behandla TroppiOppi-patienternas varierande krämpor.

Syftet med spelet är att få spelaren att överväga att behandla lindriga och normala åkommor och symtom. Spelet kan hjälpa att lära barn och unga att medvetet tänka över valen mellan icke-läkemedel och läkemedel behandling samt att vägleda en rationell användning av läkemedel.

Spelet är inte avsett att styra medicineringen av en enskild patient, men för att illustrera olika behandlingssituation er för ett vanligt symtom hos barn. Alla patienterna och sjukdomsfallen i spelet är ungefärliga exempel. I ett riktigt sjukdomsfall ska du alltid be om hjälp av en anställd inom hälso- och sjukvården eller läkemedelsområdet.

Gå vidare till spelet! 

Mer information

Läkemedelsfostran, Frisk skolelev 

Självmedicinering, God medicinsk praxis